Daně 

Ministerstvo otevřelo příjem žádostí pro program Inovační vouchery

Jednou z prvních dotačních příležitostí tohoto roku je program Inovační vouchery – výzva II, který Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v průběhu ledna. Z programu lze získat finance až do výše 1 mil. Kč na nákup poradenských, expertních, laboratorních či podpůrných služeb v oblasti inovací. Příjem žádostí je již otevřen.

Cílem programu je zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků prostřednictvím rozvoje kontaktů, sdílení know-how a spolupráce s výzkumnou sférou. Výhodou programu Inovačních voucherů v porovnání s ostatními dotačními programy směřujícími do inovačních a výzkumně-vývojových aktivit je relativně jednoduchá žádost o dotaci, poté žádost o platbu s minimem povinných příloh a také rychlé vyhodnocení projektové žádosti díky průběžnému modelu hodnocení žádostí.

Na co lze získat podporu:

 • Poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří

Kdo může o dotaci žádat:

 • Malé a střední podniky
 • Celé území ČR mimo Prahu

Jaké výdaje lze podpořit:

 • Měření, diagnostika, testování, zkoušky, certifikace
 • Návrhy nových systémů, konstrukcí nebo technologických postupů
 • Vývoj SW, HW, materiálů, prototypu, funkčního vzorku
 • Tvorba efektivnějších metod a procesů vedoucích ke snížení nákladů

Forma, míra a výše podpory:

 • Podpora v režimu de minimis
 • Míra podpory 50–75 %
 • Výše podpory max. 1 mil. Kč

Příjem žádostí:

 • Zahájení příjmu žádostí: 1. 2. 2023
 • Ukončení příjmu žádostí: 1. 2. 2024

Program Aplikace

Dalším aktuálně otevřeným programem na podporu výzkumu a vývoje je Aplikace – výzva I, která byla právě prodloužena do konce února 2023. Z této výzvy lze financovat 25–85 % výdajů na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to i pro velké podniky. Pokud nestíháte podat žádost v únorovém termínu, vyhlášení navazující druhé výzvy z programu Aplikace je avizováno ve 4. čtvrtletí 2023.

Vhodnou alternativou a doplňkem pro financování výzkumu a vývoje v podnikatelském sektoru jsou rovněž daňové odpočty na výzkum a vývoj. Bližší informace naleznete na našem webu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu Inovace Výzkum a vývoj Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right