Daně  Právo 

Ministři schválili návrh zákona v souvislosti s vystoupením UK z EU bez uzavření dohody

Návrh zákona, týkající se Britů žijících v České republice, schválila vláda a posílá ho parlamentu. Vláda bude od poslanců chtít, aby zákon schválili ve zrychleném projednávání během jediného čtení.

Návrh zákona zavádí tzv. přechodné období do konce roku 2020, ve kterém by britští občané v případě „tvrdého brexitu“, tedy když Spojeného království na konci března 2019 opustí Evropskou unii bez dohody, měli zachována práva v České republice jako občané Evropské unie z hlediska povolení k trvalému pobytu, uzavírání manželství, žádání o občanství, penzijního připojištění, pracovních povolení a uznávání kvalifikací. Z předloženého návrhu vyplývá, že občan Spojeného království, který bude chtít na území České republiky pobývat oprávněně v tomto přechodném období, by měl požádat Ministerstvo vnitra ČR (odbor azylové a migrační politiky) o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky nejpozději 29. března 2019.

Británie opustí Evropskou unii 29. března po dohodě s Evropskou unií, pro kterou nemá premiérka Theresa May zatím zajištěnou dostatečnou podporu.

Tomuto tématu se detailněji budeme věnovat na webcastu 5. února.

Článek je součástí zpravodaje dReport – leden 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Odchod Spojeného království z Evropské unie Theresa May Velká Británie dReport zpravodaj Brexit EU
Daně 

Investiční pobídky budou mít nová pravidla

V pátek 7. června 2019 byl Poslaneckou sněmovnou schválen vládní návrh novely zákona o investičních pobídkách, sněmovní tisk č. 298 z 8. října 2018. Účinnost novely zákona lze očekávat přibližně od září 2019. Schválená novela zákona bude tvořit základní rámec podmínek pro poskytování investičních pobídek. Většinu všeobecných podmínek pro udělení investiční pobídky bude upravovat vládní nařízení, a to flexibilně dle hospodářské situace a potřeb na pracovním trhu. 

14. 6. 2019
Právo 

Budoucí výzvy startupových společností: Co se může stát, pokud nevěnujete pozornost red flagům?

Když do vyhledávače zadáte slovo „compliance“, okamžitě se vám objeví více než 1 miliarda výsledků. V posledních letech se na veřejnosti propíralo nemalé množství podnikových skandálů, což odbornou i laickou veřejnost přimělo zamyslet se nad tématem compliance víc než kdy předtím. Compliance by vaší pozornosti nemělo ujít zejména, pokud vaše společnost patří na trhu k těm rychle rostoucím. Jak předejít komplikacím, které mohou vést k trestnímu stíhání, obrovským finančním ztrátám či dokonce zániku společnosti? 

14. 6. 2019
Právo 

Zásadní novinky v cenové regulaci zdravotnických prostředků: nový cenový předpis účinný již od 1. června 2019

Ve středu 29. května 2019 zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví na svých internetových stránkách nový cenový předpis 1/2019/CAU ze dne 22. května 2019, o regulaci cen zdravotnických prostředků („cenový předpis“). Nový cenový předpis nahradí doposud platnou právní úpravu z roku 2012, a to s účinností již od 1. června 2019. Co nový cenový předpis přináší? Vybrané aspekty shrnujeme níže. 

4. 6. 2019