Daně 

Ministryně financí opět promíjí sankce za pozdní podání daňového přiznání a platbu daně z příjmů

V návaznosti na aktuální epidemickou situaci vydalo Ministerstvo financí ČR další plošné rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události. Na základě tohoto rozhodnutí ministryně financí promíjí pokutu za opožděné podání a úrok z prodlení.

Ministryně financí promíjí pokutu za opožděné podání a úrok z prodlení, a to poplatníkům daně z příjmů:

  • podávajícím přiznání v základní tříměsíční lhůtě (do 1. 4. 2021), pokud daňové přiznání a úhradu daně provedou nejpozději dne 3. 5. 2021; nebo
  • podávajícím v prodloužené čtyřměsíční lhůtě elektronicky (do 3. 5. 2021), pokud k podání daňového přiznání a úhradě daně dojde nejpozději do 1. 6. 2021.

V této souvislosti upozorňujeme na následující skutečnosti:

  • Rozhodnutí neprodlužuje lhůtu pro podání daňového přiznání, pouze promíjí související sankce.
  • Opatření se netýká daňových subjektů, které mají zákonem uloženu povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo které hodlají podat daňové přiznání prostřednictvím poradce ve lhůtě do 1. 7. 2021.
  • Rozhodnutí ministryně se vztahuje pouze na zdaňovací období roku 2020.
  • V situaci, kdy nelze opatření aplikovat, lze využít možnosti podat žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání.

Rozhodnutí ministryně za určených podmínek promíjí i další sankce za pozdní splnění povinností u poplatníků daně z příjmů fyzických osob a také prodlužuje prominutí DPH u vybraných ochranných prostředků (filtrační polomasky, respirátory atd.), a to až do 3. 6. 2021.

Podotýkáme, že opatření se nevztahuje na zálohy na daň z příjmů. Snížení výše záloh však lze i nadále řešit individuálně prostřednictvím žádosti o stanovení záloh jinak.

Celé znění rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události je k nahlédnutí na webových stránkách Ministerstva financí.

Ministerstvo financí Daň z příjmů dReport zpravodaj DPH Daňové přiznání

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right