Právo 

Modernizační fond přináší nové výzvy, zaměřuje se na obnovitelné zdroje i snižování emisí

K dosažení udržitelnosti jsou nevyhnutně potřeba i veřejné zdroje. Státní fond životního prostředí proto otevírá výzvy Modernizačního fondu zaměřené na modernizaci soustav zásobování tepelnou energií (HEAT), nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) a zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU (ENERG ETS). Zároveň Ministerstvo průmyslu a obchodu změnilo harmonogram výzev na rok 2021, přičemž zásadním bodem je plánované vyhlášení výzev v programech Aplikace, Inovace a Potenciál. Tyto výzvy umožnují ozelenit provoz a investovat do inovací a výzkumu. A pozadu není ani Technologická agentura ČR, která vyhlásila veřejnou soutěž zaměřenou na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací s názvem THÉTA, jejímž cílem je kvalitnější řízení v oblasti energetiky a využití nových technologií a systémových prvků.

Podívejte se i na další témata, kterým se věnujeme v našem EnviLaw zpravodaji #5:

Pokud chcete, aby vám v budoucnu neunikla žádná důležitá novinka, přihlaste se k odběru EnviLaw zpravodaje!

Modernizační fond: programy, podmínky a připravované projekty

Předregistrační výzvy Modernizačního fondu přinesly důležité informace nejen o připravovaných projektech a jejich stavu, ale také o zájmu o takové technologie. Tyto poznatky poslouží jako základ pro nastavení Modernizačního fondu a rozdělování dotací. Státní fond ŽP ČR zjišťoval zájem u tří programů: Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT), Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) a Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU (ENERG ETS).

Podle zjištění převažují projekty z oblasti nových zdrojů energie se zaměřením na výstavbu fotovoltaických elektráren (90 %), přičemž většina plánuje umístění panelu na budovách a jako palivovou základnu volí zemní plyn. Projekty jsou posuzovány fondem, který vyhodnocuje jejich relevantnost a realizovatelnost z pohledu výdajů, připravenosti a plánu investic. Současně se připravují finální podmínky programů a probíhá komunikace s Evropskou komisí a Evropskou investiční bankou. Žádosti budou přijímány v červenci a do konce roku má proběhnout představení zbylých programů. Aktuálně se také připravují také tzv. ostré výzvy.

Změna harmonogramu výzev pro rok 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR změnilo 19. března 2021 aktuální harmonogram výzev pro rok 2021. Zásadní změnou je plánované vyhlášení výzev v programech Aplikace, Inovace a Potenciál. Jedná se tak o poslední příležitost v tomto programovém období pro čerpání finančních prostředků z programu OP PIK. Uchazeči mohou v rámci těchto výzev čerpat dotace na jednotlivé projekty v objemu až desítek milionů korun. Celkově by pak v rámci těchto výzev mělo být mezi podnikatele rozděleno 4,5 miliardy korun.

Program Aplikace podporuje projekty zaměřené na realizaci činností průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vedoucích ke konkrétním výstupům. O dotaci, která se vztahuje mimo jiné na osobní náklady, výdaje na nástroje či smluvní výzkum, mohou žádat malé, střední i velké podniky. Program Inovace se zaměřuje na podporu projektů zavádějící do výroby a na trh inovované výrobky, technologie či služby. Dotace se v tomto případě vztahuje například na výdaje na stavbu, na software a data či na certifikaci produktů a žádat o ni mohou taktéž malé, střední i velké podniky. Poslední program s názvem Potenciál potom podporuje projekty zaměřené na vybudování center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Dotace se vztahují mimo jiné na výdaje na budovy a žádat mohou i v tomto případě podniky všech velikostí. V harmonogramu příjmu žádosti do nových podzimních výzev najdete přehled všech aktuálních výzev.

Dále byla Technologickou agenturou ČR vyhlášena veřejná soutěž zaměřená na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti energetiky THÉTA, jejímž cílem zkvalitnit řízení a využít nových technologií a systémových prvků. Návrhy projektů jsou přijímány do 12. května.

Tyto programy a výzvy tak dávají podnikům příležitost, jak získat prostředky na změnu svých provozů k větší udržitelnosti, jakož i na vývoj nových, udržitelných technologií.

EnviLaw zpravodaj
Právo 

Přístup k technickým normám je pro veřejnost bezplatný

Velké množství českých technických norem je na základě různorodých právních předpisů pro jejich adresáty závazné. Platí to hlavně pro stavebnictví a další oblasti zaměřené na ochranu veřejného zájmu. Je proto zásadní, že od 1. ledna letošního roku má veřejnost k těmto technickým normám bezplatný přístup. Takzvaný sponzorovaný přístup k technickým normám zavedla novela zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. 

27. 4. 2021
Právo 

Klimatické změny a environmentální právo: EU chystá novinky v regulaci zemědělství i označování plastů

V prvním čtvrtletí roku 2021 byla uvedena do praxe celá řada regulatorních novinek a změn. V Česku začaly kupříkladu platit nové odpadové předpisy. Dále účastníci finančního trhu od března povinně zveřejňují informace o udržitelnosti svých organizací. A v příštích měsících dojde k posunu v mnoha dalších agendách, jako je rozšíření evropského trhu s emisními povolenkami ETS nebo třeba nová pravidla v nastavení uhlíkového cla. Přečtěte si, co důležitého se v oblasti enviromentálního práva v uplynulých měsících odehrálo a jaké další legislativní novinky nás v budoucnu čekají. 

27. 4. 2021
Právo 

OSN představila nový koncept ekosystémového účetnictví, zohledňuje i hodnotu přírodního kapitálu

Do popředí společenského zájmu se dostávají témata spojená s udržitelným využíváním přírodního kapitálu. Jelikož zemědělství je přímo závislé na využívání složek životního prostředí, musí se nejen vypořádat s dopady klimatických změn, ale i s rostoucími požadavky na začlenění environmentálních cílů do zemědělské produkce. K této transformaci má sloužit Akční plán pro podporu ekologické produkce, který by měl motivovat zemědělce k šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí. Dalším významným tématem z této oblasti je přelomové přijetí nového systému environmentálních a ekosystémových účtů. Zvýšení povědomí o hodnotě ekosystémových služeb by mohlo změnit přístup soukromého sektoru k ochraně životního prostředí a pomoci s odstraňováním environmentálních rizik a zvýšením společenské odpovědnosti firem. 

27. 4. 2021