Daně 

MPO podpoří vysokorychlostní internet

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo II. výzvu programu podpory Vysokorychlostní internet. Žadateli mohou být podnikatelské subjekty.

Podporovanými aktivitami této výzvy jsou dvě oblasti:

  • Rozšiřování a modernizace stávající infrastruktury přístupových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu poskytovaný v pevném místě tak, aby bylo dosaženo vlastností sítí NGA.
  • Zřizování nových sítí poskytovaných v pevném místě.

Podmínkou je umožnit koncovým uživatelům vysokorychlostní přístup k internetu běžně dostupnou rychlostí alespoň 30 Mbit/s s tím, že do konce roku 2020 musí taková síť umožnit běžně dostupnou rychlost min. 100 Mbit/s.

Dotace se vztahuje na náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu, náklady na aktivní prvky, integrované do sítě vysokorychlostního připojení k internetu, pořízení fyzické a síťové infrastruktury a náklady na stavební a inženýrské práce.

  • Maximální míra podpory na jeden projekt činí 75 % způsobilých výdajů.
  • Výše dotace na projekt se pohybuje v rozmezí od 0,5 mil. Kč do výše 200 mil. Kč.
  • Příjem žádostí bude probíhat od 8. 5. 2019 do 8. 7. 2019. Jedná se o průběžnou výzvu.

 

Článek je součástí zpravodaje dReport – březen 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Ministerstvo průmyslu a obchodu Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right