Poradenství 

Mzdy ve druhém čtvrtletí 2019 i nadále rostly

Na českou ekonomiku již sice pomalu sahá ochlazení, mzdy ale ze setrvačnosti pokračují v rychlém růstu. Ve 2. čtvrtletí se průměrná mzda meziročně zvýšila o 7,2 procenta. Po zohlednění inflace dosáhlo reálné zvýšení 4,3 procenta. Růst mezd již čtvrtým rokem převyšuje zvyšování produktivity práce.

K růstu průměrné mzdy přispěly vyšší platy zaměstnanců veřejného sektoru. Platy učitelů se ve 2. čtvrtletí průměrně zvýšily o 8,8 procenta, ve zdravotnictví mzdy stouply o 7,7 procenta. Ve firemním sektoru rostly mzdy pomaleji. Za zmínku stojí růst mezd o 7,4 procenta v obchodu a 7,0 procent v bankách a pojišťovnách.

Mzdy, produktivita a kurz jsou klíčové faktory pro konkurenceschopnost malé otevřené ekonomiky. Mzdy přitom již čtvrtým rokem rostou rychleji než produktivita, jednotkové mzdové náklady stoupají. Reálný kurz české měny spočítaný s pomocí nominálního kurzu a mzdových nákladů za poslední čtyři roky posílil o 21 procent. Kurzový polštář (podhodnocený reálný kurz), který vznikl v průběhu kurzového závazku ČNB, se již do značné míry vypustil. Při ochlazení poptávky růstu v Německu a dalších zemích by se ovšem hodilo, kdyby alespoň část tohoto kurzového polštáře ještě chvíli vydržela, tj. aby mzdy rostly o něco pomalejším tempem.

Česká ekonomika Průměrná mzda Růst mezd
Poradenství  Daně  Právo 

Duševní vlastnictví: Jak financovat a právně chránit vývojové IT projekty?

Jak správně financovat a právně ochránit úspěšné IT projekty je otázka, kterou si pokládá pravděpodobně každý podnikatel, jehož firma se věnuje informačním technologiím. Najít vhodné řešení není však ani zdaleka snadné a rozsáhlá, komplikovaná a měnící se legislativa situaci také neulehčuje. Jak efektivně využít všech dotačních a daňových nástrojů a jak správně ochránit své know-how radili naši odborníci na poradenství a právo v rámci odborného semináře. 

17. 9. 2019
Poradenství  Technologie 

Kybernetická bezpečnost: Víte, jak ochránit svou firmu před útoky hackerů?

Se stále chytřejšími technologiemi přichází ruku v ruce i nové způsoby a metody jejich napadení. Kybernetická kriminalita je na vzestupu, zločinci jsou stále sofistikovanější a klasický firewall sám o sobě už dávno nezastaví ani průměrného hackera. Jak těmto a dalším digitálním hrozbám čelit radí náš tým specialistů z oddělení Risk Advisory, který v rámci svých kurzů představuje zájemcům principy a mechanismy kybernetické bezpečnosti. 

11. 9. 2019
Poradenství  Účetnictví 

Největší nástrahy standardu IFRS 16, který řeší vykazování pronajatého majetku

Od 1. ledna 2019 platí standard IFRS 16, který výrazně změnil způsob účtování o pronajatém majetku na straně nájemců. Pro firmy to nyní znamená náročnější práci s daty, nutnost stanovit, které jejich smlouvy spadají do rozsahu IFRS 16, ale třeba i školení zaměstnanců. S jakými úskalími se nájemci v souvislosti s novým standardem nejčastěji potýkají? A existuje možnost, jak si celý účetní proces usnadnit? 

9. 9. 2019