Deloitte živě 

Mzdy ve 2. čtvrtletí: Reálný pokles mezd pokračuje

Na konci roku 2021 začaly ceny růst rychleji než mzdy a tento nepříznivý trend trvá dodnes. Ve 2. čtvrtletí se průměrná mzda meziročně zvýšila o 7,7 %, po zohlednění inflace se ovšem reálně průměrná mzda snížila o 3,1 %.

Vývoj mezd v jednotlivých odvětvích ekonomiky byl značně rozdílný. Zatímco v energetice (+13,7 %) nebo bankách a pojišťovnách (+10,0 %) rostly mzdy dvouciferným tempem, ve školství (+4,3 %), zdravotnictví (+6,7 %) a veřejné správě (+7,7 %) se přidávalo podstatně méně.

V reálném srovnání je nyní průměrná mzda nižší než v roce 2018. To vysvětluje, proč spotřeba domácností stále klesá. Na vývoji reálných mezd a životní úrovni domácností je vidět, jak důležité je udržovat nízkou inflaci. Období zvýšené inflace způsobené nejen vnějšími nákladovými šoky, ale podpořené také vysokými schodky veřejných financí a nedostatečně důslednou měnovou politikou vedlo k citelnému poklesu životní úrovně téměř každého. Naštěstí již od příštího roku by se měla situace začít opět zvolna zlepšovat. Reálná mzda se ovšem vrátí na úroveň, kde již byla, asi až v roce 2027.

Makroekonomické novinky Komentáře Davida Marka

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right