Daně 

Nastává konec benefitů v Čechách?

V rámci ozdravného balíčku vláda zveřejnila záměr „zrušit zaměstnanecké benefity“. Nutno upřesnit, že se nejedná o zrušení benefitů jako takových, ale ruší se jejich výhodný daňový režim – výhodný především pro zaměstnance, ale de facto i pro zaměstnavatele, kteří sice většinu benefitů poskytují na vrub nedaňových nákladů, na druhou stranu z nich nemusí odvádět pojistné na sociální a zdravotní pojištění.

Navíc se jedná o benefity typu péče o zdraví, sportovní a kulturní aktivity, péče o děti, zájmové vzdělávání, cestování, čtení apod., tedy o benefity, které podporují sladění rodinného a pracovního života (např. úhradou školkovného), zdraví zaměstnanců (příspěvky ve formě využití sportovních, rekreačních a zdravotních zařízení), vzdělávání zaměstnanců a jejich dětí (příspěvky ve formě využití vzdělávacích zařízení a knihoven či k nákupu knih), rodinný život (rodinné výlety do zoo, IQ parků, aquaparku) atd. Je určitě v zájmu velkého i malého zaměstnavatele tyto aktivity podporovat. Lze se domnívat, že z důvodu napjatého trhu práce zaměstnavatelé podporu těchto aktivit nezruší zcela, jen ji významně omezí právě kvůli zvýšeným nákladům, které si ne každý zaměstnavatel může dovolit. Otázkou tak zůstává, zda se jedná o rozumný krok do budoucnosti.

Jisté problémy toto „škrtnutí“ přinese i zaměstnavatelům, kteří podporují firemní teambuilding, tolik žádaný nastupující generací, neboť i náklady na společné sportovní či kulturní aktivity bude potřeba podle nějakého klíče alokovat v ceně obvyklé a tato částka bude představovat zdanitelný příjem na straně zaměstnance.

Abychom nebyli jen negativní, uveďme, že ozdravný balíček přináší i určité pozitivum. Zaměstnavatel totiž nebude vázán zákonodárcem podporovanými nepeněžními plněními a nově si bude moci vytvořit úplně novou skladbu benefitů (např. příspěvky na dopravu). Avšak můžeme diskutovat o tom, jestli takové příspěvky naplní účely na zlepšení života zmíněné výše.

Pokud vás zajímá, jak se nová pravidla v oblasti zaměstnaneckých benefitů dotknou vaší firmy, ozvěte se nám. Rádi s vámi vaši situaci probereme. Více informací o našich službách najdete na našich webových stránkách.

Odměňování zaměstnanců

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right