Daně 

Návrh na změnu zdanění zaměstnaneckých akcií v rámci ESOP

Pozměňovacím návrhem č. 3452 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří (viz Sněmovní tisk 474) a který aktuálně projednává Poslanecká sněmovna, byla dne 24. 10. 2023 předložena nová úprava zdanění zaměstnaneckých akcií. Tato úprava by měla zavést daňově preferenční režim pro nepeněžní příjmy související s nabytím akcií/podílů na obchodní korporaci v rámci zaměstnaneckých akciových plánů (ESOP).

Pokud Parlament tuto změnu zákona o daních z příjmů schválí, měla by platit už od 1. 1. 2024. Cílem navrženého režimu je odložit moment zdanění při nabytí podílů v obchodní korporaci či opcí na nákup podílů v obchodní korporaci v rámci ESOP v ideálním případě až do okamžiku, kdy zaměstnanec nabyté podíly prodá a realizuje tak peněžní prostředky, ze kterých může uhradit související daň. Níže pro vás shrnujeme nejdůležitější body tohoto návrhu:

 • Nová úprava by se měla týkat situací, kdy zaměstnanec nabývá:
  • podíl v obchodní korporaci, která je jeho zaměstnavatelem, u něhož vykonává činnost;
  • podíl v obchodní korporaci, která je mateřskou nebo dceřinou společností nebo kapitálově spojenou osobou tohoto zaměstnavatele; nebo
  • opci na nabytí tohoto podílu (např. převoditelný opční list)
 • Příjem v částce rozdílu mezi cenou, kterou zaměstnanec za předmětný podíl / cenný papír skutečně zaplatil, a jeho obvyklou (tržní) cenou se nebude zdaňovat při nabytí podílu nebo opce jako doposud, ale až v budoucím okamžiku, kterým je například:
  • okamžik, ke kterému zaměstnanec ukončil pracovní poměr;
  • okamžik vstupu tohoto zaměstnavatele do likvidace;
  • okamžik, ke kterému tento zaměstnavatel nebo zaměstnanec přestane být daňovým rezidentem České republiky;
  • okamžik převodu nebo přechodu tohoto podílu či této opce;
  • okamžik uplatnění opce;
  • okamžik výměny podílu, při které se mění celková jmenovitá hodnota podílů zaměstnance;
  • okamžik uplynutí 10 let ode dne nabytí podílu nebo opce.
 • Návrh dále zavádí možnost snížení nepeněžního příjmu z nabytí podílu / cenného papíru pro případy, že hodnota podílu / cenného papíru mezi okamžikem jeho nabytí a okamžikem odloženého zdanění klesne.

Novela vstupuje v Poslanecké sněmovně do třetího čtení, uvidíme tedy, zda zákon legislativním procesem projde. Budeme pro vás tuto oblast i nadále sledovat a informovat vás v dalších článcích na našem blogu nebo na našich webcastech. Více informací najdete také na naší webové stránce, kde se tématu ESOP podrobně věnujeme.

Sněmovní tisk č. 474, kterým se mění zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu, je k dispozici na webových stránkách poslanecké sněmovny.
Akcie Odměňování zaměstnanců Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right