Daně 

Nejistota kolem zavedení daně z digitálních služeb trvá

Legislativní proces návrhu zákona o dani z digitálních služeb není stále u konce. Na 58. schůzi Poslanecké sněmovny, která byla zahájena 15. září 2020, byl návrh zákona v druhém čtení přerušen. V průběhu jednání se objevily dva nové pozměňovací návrhy.

Jedna z připomínek navrhuje další snížení sazby daně na 2 %. Přičemž už před několika měsíci byla navržena úprava sazby z původních 7 % na 5 %. Důvodem pro snížení sazby mohou být nejen zprávy o uvalení odvetných cel ze strany USA, ale i obava z přenesení části daňové zátěže na české subjekty, které digitální služby využívají.

Posune se termín účinnosti zákona?

Vedle pozměňovacího návrhu o úpravě daňové sazby se objevil i návrh na posunutí data zavedení daně z digitálních služeb o rok, tj. od 1. ledna 2022. Tato připomínka je zdůvodněna tím, že posunutí zavedení daně může vytvořit prostor pro nalezení společného koncepčního řešení na úrovní zemí OECD. Jelikož diskuze o spravedlivém zdanění technologických gigantů probíhají na úrovní OECD i EU již mnoho let bez nalezení shody, není příliš pravděpodobné, že během roku 2021 ke konsenzu dojde.

Do oficiálně plánovaného data implementace daně, tedy 1. ledna 2021, nezbývá mnoho času a stále nemáme jasné informace o konečné podobě zákona. Proto se posunutí data účinnosti v tuto chvíli jeví jako vhodné řešení, které by společnostem poskytlo prostor seznámit se se zněním zákona a připravit se na daňové povinnosti z něho vyplívající.

Daň z digitálních služeb Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right