Daně 

Nejvyšší správní soud: Nezaplacená daň je pro účely podvodu na DPH posuzována k okamžiku rozhodování

V aktuálním rozsudku se Nejvyšší správní soud zastal daňového subjektu v případě údajného podvodu na dani z přidané hodnoty („DPH“), kde v okamžiku rozhodování neexistoval nedoplatek na dani. V projednávaném případě orgány finanční správy napadaly u daňového subjektu nadměrný odpočet DPH s argumentací, že se účastnil řetězce zasaženého podvodným jednáním. Daňový subjekt se závěrům správce daně a odvolacího orgánu bránil správní žalobou a kasační stížností.

Nejvyšší správní soud kasační stížnosti daňového subjektu vyhověl, protože nezjistil splnění podmínek pro odepření odpočtu při podvodu na DPH definovaných v judikatuře Soudního dvora EU. První podmínkou je, že plnění, ze kterého je nárokován odpočet, je součástí řetězce, který je zasažen podvodem na DPH. Druhou podmínkou je existence objektivních okolností, na základě kterých daňový subjekt věděl nebo mohl a měl o podvodu na DPH vědět. Třetí podmínkou je, že daňový subjekt nepřijal dostatečná opatření, která by zabránila jeho účasti na podvodu.

V posuzovaném případě spor spočíval na první podmínce, tedy na přítomnosti podvodu na DPH v daném řetězci, jejímž základním znakem je existence nezaplacené daně. Pro naplnění této podmínky musí být nezaplacená daň v přímé souvislosti s podvodným jednáním. Pouhé prokázání neodvedení daně (např. z důvodu finančních problémů) pro účely konstatování podvodu na DPH nepostačuje. V případě první (a druhé) podmínky tíží důkazní břemeno výlučně správce daně, který musí podvodnou absenci daně adekvátně zdůvodnit a prokázat.

Argumenty finanční správy NSS nepřijal

Finanční správa se domnívala, že naplnění podmínek se musí prokazovat k okamžiku uplatnění nároku na odpočet, tedy ke dni podání daňového přiznání. K tomuto okamžiku v posuzovaném případě v daném řetězci nesporně chyběla DPH, která byla z úřední moci stanovena dodavateli daňového subjektu.

Nejvyšší správní soud ale argumentaci finanční správy jednoznačně odmítl s tím, že při posuzování výše uvedených podmínek, mj. podvodné absence daně, se vychází ze skutkového stavu, který je zjištěn až ke dni vydání rozhodnutí o vyměření daně, resp. rozhodnutí o odvolání, pokud je podáno. K tomuto okamžiku musí být posouzeno, zda daň objektivně chybí, nebo byla zaplacena, není přitom rozhodné, zda dobrovolně.

V projednávaném případě byla přitom chybějící daň k okamžiku o vydání rozhodnutí o odvolání u dodavatele zřejmě zcela uhrazena. Z tohoto důvodu Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí krajského soudu i rozhodnutí o odvolání a zavázal finanční správu rozhodnout v souladu s jeho právním názorem.

Existence podvodně nezaplacené daně v obchodním řetězci by měla finanční správa v souvislosti s DPH podvody posuzovat k okamžiku rozhodování o vyměření daně nebo o odvolání. V případech delšího časového odstupu mezi transakcí a rozhodováním může být vhodné finanční správu upozornit, že by měla ověřit, zda nebyla chybějící daň v mezičase uhrazena. V případě jakýchkoliv otázek se na nás neváhejte obrátit.

dReport zpravodaj DPH Finanční správa Správce daně

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right