Daně 

Nenápadné novely zákona o dani z příjmů

Poměrně obsáhlý návrh zákona o dani z příjmů (ZDP) má od roku 2019 implementovat zásadní změny nejen na poli mezinárodního zdanění. Tento návrh je zatím na začátku, aktuálně končí vypořádání připomínek ze strany Ministerstva financí. O dalším vývoji vás budeme nadále informovat. V jeho pozadí poněkud zůstávají další návrhy novely ZDP, které jsou aktuálně na pořadí jednání v Poslanecké sněmovně. Jaké změny se v nich navrhují?

Návrh na omezení kategorie základního investičního fondu
Senátní návrh zákona je zařazen do rozpravy v rámci druhého čtení v Poslanecké sněmovně. Navrhuje s účinností od 1. ledna 2019 zúžit definici tzv. základního investičního fondu, který podléhá výhodnější pětiprocentní sazbě.

Vrácení paušálu u živnostníků na původní úroveň
V prvním čtení je další návrh ZDP, který vrací limity výdajových paušálů na úroveň roku 2016. Navrhovatelé uvádějí, že snížení výdajových paušálů, ke kterému došlo, bylo do schvalovaného zákona včleněno až pozměňovacím návrhem, nebyl tedy dostatečně vyhodnocen dopad tohoto opatření. Drobným podnikatelům a živnostníkům přitom přibývá administrativní zátěž spojená s evidencí tržeb, kontrolním hlášením a dalšími zaváděnými opatřeními ze strany státu, bylo by tak vhodné jim nezvyšovat administrativu ještě v oblasti daně z příjmů.

Zdanění finančních náhrad církvi
Součástí návrhu novely zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi je i související úprava v ZDP. Ta navrhuje s účinností od 1. ledna 2019 zúžit stávající ustanovení o předmětu daně tak, že příjmy z bezúplatného nabytí věci podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi nejsou u veřejně prospěšných poplatníků předmětem daně, s výjimkou finanční náhrady. Veškeré finanční náhrady vyplacené církvím a náboženským společnostem by tak nově byly předmětem daně.

Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right