Daně 

Není auto jako auto aneb Jak na služební vůz z pohledu daní a práva   

Víte, zda má zaměstnanec právo využívat při služební cestě soukromý vůz? A jak nejlépe ošetřit právní rizika spojená s využíváním služebního auta k soukromým a pracovním účelům? Odborníci na oblast daní a práva radí, na co si dát pozor a co nepodcenit. 

Pokud zaměstnanec jezdí autem pouze pracovně, má zaměstnavatel plný nárok na odpočet DPH u pořízení a provozu automobilu (nákup pohonných hmot, opravy, údržba) a tento nárok mu zůstává zachován i v případě jeho vyřazení (prodej, havárie, odcizení). „Pokud však zaměstnanec jezdí autem i soukromě, zaměstnavatel takový nárok nemá a je povinen krátit nárok na odpočet DPH v případě pořízení i provozu automobilu,“ říká Bohdana Mandová, manažerka v oddělení daní společnosti Deloitte.

Zaměstnavatel má povinnost prokazovat soukromé i služební kilometry. S tím souvisí povinnost zaměstnance vést knihu jízd. Pokud mu to však není uloženo jako povinnost, podle zkušeností mnohých zaměstnavatelů ji většinou nevede. V dnešní době přitom kniha jízd nemusí mít papírovou podobu, může být vedena v mobilní aplikaci, nebo elektronicky za pomoci GPS zařízení instalovaného v automobilu. V takovém případě zaměstnanec používá jen jednoduchou přepínací páčku (ze služebního na soukromý mód) na palubní desce auta.

„Co se týče monitorování jízd prostřednictvím GPS, pozor na GDPR. I pohyb zaměstnance v pracovní době je specificky chráněný údaj. Zaměstnavatel musí zaměstnance informovat mimo jiné o tom, že pohyb automobilu monitoruje a za jakým účelem to dělá,
“ říká Anna Szabová, legal manažerka společnosti Deloitte, a vzápětí dodává, že zpracování údaje o poloze automobilu v době, kdy jej zaměstnanec používá k soukromým účelům, bude v rozporu s GDPR prakticky za všech okolností.

Věděli jste, že…

  • Zaměstnavatel odpovídá na pracovní cestě za soukromé auto zaměstnance (či auto jeho manželky/jejího manžela, souseda). Používat soukromý vůz v rámci služební cesty však není právem zaměstnance. Pokud zaměstnavatel, takovou možnost zaměstnanci poskytne, musí stejně přistupovat k ostatním zaměstnancům ve stejném či srovnatelném postavení.
  • Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci uhradit amortizaci jeho soukromého vozu za každý kilometr služební cesty a proplatit PHM na základě skutečných nákladů, příp. průměrné spotřeby PHM daného vozu. U elektromobilu je však třeba cenu za dobití prokázat – v tomto případě neexistuje paušalizace.
  • Zákoník práce rozlišuje, zda zaměstnanec jede na pracovní cestu vlastním vozem na žádost zaměstnavatele, nebo „jen“ s jeho souhlasem. V posledně uvedeném případě má zaměstnanec nárok na náhradu výdajů do výše ceny za jiný, zaměstnavatelem původně doporučovaný, dopravní prostředek (např. cena jízdenky na vlak aj.).

Co se vyplatí:

  • Mějte ve smlouvě či vnitřním předpisu ošetřeno, kdy je možné zaměstnanci služební auto odebrat (např. při dlouhodobé nemoci, ve výpovědní době).
  • Vnitřní směrnicí ošetřete, že parkovat služební vůz je možné pouze na hlídaných parkovištích.
  • Že pro nárok na odpočet DPH jsou pro zaměstnavatele zcela zásadní daňové doklady, ví asi každý. Nezapomeňte však zaměstnanci uložit odevzdávání účtenek jako povinnost.

Jak nejlépe ošetřit právní rizika spojená s užíváním firemního automobilu pro soukromé a pracovní účely?
Zásadní je smlouva mezi vámi a zaměstnancem. Je třeba se domluvit na tom, jakým způsobem auto smí nebo nesmí používat. Podmínky užívání automobilu je možné upravit ve vnitřním předpisu, příp. pracovní smlouvě nebo smlouvě o užívání služebního automobilu. Třebaže si lze si představit situaci, kdy postačí podepsat předávací protokol, jako nejlepší variantu doporučuji kombinaci vnitřního předpisu a dohody se zaměstnancem,“ doplňuje Anna Szabová.

 

firemní auto služební vůz Auto pro soukromé účely
Daně 

Využití směrné hodnoty při určení základu daně z nabytí nemovitých věcí

Pro účely stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí má poplatník možnost vybrat si jako srovnávací daňovou hodnotu buď cenu zjištěnou dle znaleckého ocenění, nebo tzv. směrnou hodnotu. Finanční správa dosud zastávala názor, že poplatník jednou vybranou variantu již nemůže následně změnit např. podáním dodatečného přiznání. Městský soud v Praze však nyní vyjádřil názor, že poplatník může své rozhodnutí změnit, a to až do okamžiku vyměření daně. 

13. 2. 2019
Daně  Právo 

Brexit a jeho dopady na vaši firmu. Aneb 10 kroků, jak se připravit na „no deal“ variantu

Rozvodová bitva mezi Velkou Británií a Evropskou unií je v plném proudu a stále se neví, jak dopadne. V tuto chvíli je jasné jen to, že dvouletá lhůta již brzy vyprší – ve hře je několik variant časového průběhu i konečného nastavení vztahů mezi Spojeným královstvím, EU a dalšími zeměmi včetně České republiky. To samozřejmě komplikuje všechny další kroky, které byste ještě před finálním rozhodnutím měli učinit. Abyste ale byli připraveni na den „D“, který nastane 29. března 2019, respektive s ohledem na časový posun na 30. března 2019, počítejte vzhledem ke všem okolnostem raději s variantou „no deal“, tedy s tzv. tvrdým brexitem. Připravit se na ni můžete s naším desaterem. 

13. 2. 2019