Deloitte živě 

Nezaměstnanost v březnu: prohlubování mezery na trhu práce mezi nabídkou a poptávkou

Ve vzduchu visí riziko stagflace, nezaměstnanost však stále klesá. V březnu se počet uchazečů o zaměstnání snížil na 253 tisíc, což je o 54 tisíc méně než před rokem. Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu klesl na 3,4 procenta, po sezónním očištění činí pouze 3,2 procenta a je nejnižší od března 2020.

Na prahu jara nejsou sezónní pohyby příliš výrazné, o to více vynikne trend zotavení trhu práce z pandemie. Celkový počet uchazečů o zaměstnání i počet dosažitelných uchazečů dále rychle klesá a výrazně zaostává za počty volných pracovních míst. Zatímco loni v březnu byl rozdíl mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce zhruba 50 tisíc osob/pracovních míst, letos je to již 130 tisíc.

Klíčovým tématem dneška je, nakolik pomůže tuto mezeru zaplnit imigrace z Ukrajiny. Profesní a kvalifikační shoda mezi poptávkou ze strany firem a nabídkou lidí, kteří utekli před válkou z Ukrajiny do Česka, jistě limituje možnosti, jak vyřešit problém nedostatku pracovních sil, přesto může tento problém alespoň částečně zmírnit.

Aktuální situace na trhu práce dostává do svízelné situace firmy. Na jedné straně nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce tlačí na růst mezd, na straně druhé dramatický růst cen energií a materiálů vede k poklesu marží a limituje možnosti zvyšování mezd. Výsledkem je tlak na zvyšování cen. To se ale samozřejmě nezamlouvá centrální bance.

V dalších měsících by měla nezaměstnanost dále klesat. K setrvalému postpandemickému poklesu se přidá i příznivá sezónnost.

Makroekonomické novinky Nezaměstnanost Komentáře Davida Marka

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right