Daně 

Nezapomeňte na včasné avizování projektů výzkumu a vývoje

Základní podmínkou pro uplatňování výdajů při realizaci projektů výzkumu a vývoje v rámci odčitatelné položky v daňovém přiznání je správné a včasné odeslání „Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje“, tedy tzv. avíza, na příslušný finanční úřad.

Tato povinnost je v platnosti od 1. 4. 2019 a jedná se o první právní úkon poplatníka vůči správci daně ve vztahu k realizaci konkrétního projektu, na který hodlá uplatňovat odpočet. Poplatník je v případě avizování více projektů povinen odeslat avízo za každý projekt zvlášť s tím, že jedno podání na finanční úřad může obsahovat několik samostatných avíz.

Avízo musí splňovat zákonné náležitosti co do obsahu a způsobu podání na finanční úřad. Mezi tyto náležitosti patří:

  • Identifikační údaje poplatníka
  • Název projektu výzkumu a vývoje vystihující jeho obecné zaměření

Tímto úkonem si v podstatě poplatník otevírá pouze možnost uplatnit způsobilé výdaje na projekt výzkumu a vývoje znamenající jeho právo, nikoliv povinnost.

Jestli nakonec bude poplatník uplatňovat odčitatelnou položku na projekt výzkumu a vývoje, je podmíněno splněním dalších kritérií, mezi které patří především přítomnost ocenitelného prvku novosti v projektu a vyjasňování výzkumné nebo technické nejistoty při řešení projektu.

Kdy podat avízo?

Tak jak společnosti plánují rozpočty, hospodaření, investice a personální otázky v rámci nového fiskálního roku, stejně tak plánují i výzkumné a vývojové projekty včetně kapacitní disponibility jednotlivých pracovníků oddělení pro VaV. Takto termínově vymezené vývojové činnosti se nejčastěji startují právě se začátkem nového roku. Protože s blížícím se koncem roku je plánování finalizováno, je potřeba mít na paměti, že pro možnost zahrnutí a uplatnění vývojových projektů do odpočtu je nezbytné včas odeslat avízo na finanční úřad. Včasným odesláním je v kontextu tohoto článku myšlen termín do konce tohoto roku, tj. do 31. 12. 2022. Výhodou takového podání je především možnost zahrnutí celého kompletního roku do evidence nákladů bez nutnosti složitého filtrování výstupů nákladových položek od data poslání avíza a eliminace neuplatnitelných výdajů/nákladů, což v mnoha případech vede k zatěžování pracovníků ekonomických úseků.

Poplatníci, kteří projekty výzkumu a vývoje realizují plánovitě, ale bez vazby na start nového (fiskálního) roku, tj. povětšinou se jedná o nárazový neboli zakázkový výzkum a vývoj, podávají „Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje“ průběžně po celý hospodářský rok. Těmto společnostem již vyvstává povinnost oddělit výdaje na projekty výzkumu a vývoje na neuplatnitelné, tzn. výdaje/náklady vzniklé před posláním avíza, a uplatnitelné, tzn. výdaje/náklady na projektu vytvořené po odeslání avíza na finanční úřad, tedy takové výdaje, které lze zahrnout do odpočtu na projekty výzkumu a vývoje.

Rádi vám pomůžeme

Díky uplatnění odčitatelné položky na výzkum a vývoj v daňovém přiznání můžete ušetřené prostředky opětovně využít ve vývojových projektech pro zvýšení své konkurenceschopnosti a získání technického a technologického náskoku před ostatními. Pokud si nevíte rady nebo nemáte kapacitu vše ve spojitosti s avízem řešit, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme vám s názvem, obsahem avíza a podáním na finanční úřad.

Daňové odpočty Výzkum a vývoj Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right