Daně 

Nová reportovací povinnost pro plátce daně

Schválená novela daňových zákonů, která je účinná od 1. dubna 2019, s sebou přináší novou reportovací povinnost pro plátce daně. Finančním úřadům se budou oznamovat příjmy, které obecně v ČR podléhají srážkové dani, ale jsou od ní osvobozeny nebo zdanění nepodléhají na základě smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Měsíčně se budou oznamovat platby nezdaňované nebo osvobozené od srážkové daně (např. dividendy, úroky, licenční poplatky), které přesáhnou částku 100 000 Kč. Pokud takové příjmy budou vyplaceny v dubnu 2019, mělo by první oznámení proběhnout již v květnu 2019. Ministerstvo financí již zveřejnilo příslušný formulář na stránkách finanční správy. Existuje také možnost požádat finanční úřad o zproštění oznamovací povinnosti až na 5 let. Žádost o zproštění oznamovací povinnosti se podává na příslušný finanční úřad, nicméně není zcela zřejmé, co bude správcem daně považováno za odůvodněné případy pro zproštění plátce od této oznamovací povinnosti.

Doporučujeme prověřit, zda Vaše společnost vyplácí příjmy, na které se oznamovací povinnost vztahuje, a zvážit případné další kroky.

Článek je součástí zpravodaje dReport – duben 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Daňový balíček dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right