Daně 

Nová smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Jižní Koreou a další změny na poli zamezení dvojímu zdanění

Dne 20. prosince 2019 vešla v platnost nová smlouva s Korejskou republikou. Tato nová smlouva se vztahuje na příjmy vzniklé v období započatém po 1. lednu 2020, v případě příjmů podléhajících srážkové dani potom na všechny příjmy vyplacené 1. ledna 2020 a později. Nová smlouva mění např. výši zdanění u srážkových daní u dividend a úroků a upravuje i další oblasti.

Vybrané parametry nové smlouvy:

  • Srážková daň z dividend a úroků je touto smlouvou stanovena na 5 %.
  • U daně z licenčních poplatků je stanovena sazba na 10 % (průmyslových) a 0 % (z kulturních).
  • Prodloužení lhůty pro vznik stálé provozovny ve formě staveniště na 12 měsíců, doplnění konceptu tzv. službové stálé provozovny (pro služby poskytované po dobu delší než 9 měsíců v rámci 12měsíčního období).
  • Zisky ze zcizení majetku – doplnění tzv. nemovitostní klauzule u převodu podílů a akcií. Na základě tohoto ustanovení má stát zdroje právo zdanit zisky z prodeje cenných papírů nebo podílů na společnosti, pokud majetek takové společnosti tvoří z více než 50 % nemovitý majetek umístěný na jeho území.

Další smlouvy o zamezení dvojímu zdanění

Dále připomínáme, že  1. ledna 2019 vstoupila v platnost  nová smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Turkmenistánem. Dále došlo ke změně sazby úroků v rámci smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Chilskou republikou z původních 15 % na 10 % (na základě aktivace tzv. doložky nejvyšších výhod).

V průběhu roku 2019 byla podepsána smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Bangladéšem, s Botswanskou republikou a s Kyrgyzskou republikou, všechny uvedené smlouvy však musí být ještě ratifikovány.

Zákon ohledně zamezení dvojímu zdanění s Tchaj-wanem byl schválen Poslaneckou sněmovnou dne 27. 11. 2019, nicméně legislativní proces stále ještě nebyl dokončen.

Změny v seznamech nespolupracujících jurisdikcí

Dne 10. října 2019 oznámila Evropská rada, že vyškrtla Marshallovy ostrovy a Spojené arabské emiráty z přílohy I seznamu nespolupracujících daňových jurisdikcí (tzv. černá listina). Zároveň byly z přílohy II (tzv. šedá listina) vyškrtnuty Albánie, Kostarika, Mauricius, Srbsko a Švýcarsko. Na černé listině zůstává 9 nespolupracujících jurisdikcí: Americká Samoa, Belize, Fidži, Guam, Omán, Samoa, Trinidad a Tobago, Americké Panenské ostrovy a Vanuatu.

Daně v nemovitostech Dvojí zdanění Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right