Daně 

Nové programy na podporu výzkumu [duben 2019]

V pondělí 25. března byly vládou ČR schváleny tři nové programy na podporu výzkumu. Jedná se o program TREND, Prostředí pro život a DOPRAVA 2020+.

Program TREND
Program TREND je zaštiťován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO), jeho implementace však bude zajišťována Technologickou agenturou ČR (TAČR).

Program je zaměřen na podporu zavádění výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje do praxe a také k pronikání na nové trhy a zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků. Podporovány budou například projekty zaměřené na zvýšení využití moderních způsobů výroby, jejího plánování, řízení a distribuce produktů podle principů Průmyslu 4.0 v klíčových aplikačních odvětvích. Rozpočet programu je stanoven na 10 miliard korun pro období 2020–2027.

 

Prostředí pro život
Program Prostředí pro život je zaštiťován Ministerstvem životního prostředí ČR (MŽP), avšak jeho implementace bude rovněž zajišťována Technologickou agenturou ČR (TAČR).

Program se snaží reagovat na aktuální klimatické problémy a bude podporovat projekty zaměřené na zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí, k udržitelnému využívání jejích zdrojů a minimalizaci negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí. Rozpočet programu činí 3,8 miliard korun pro období 2020–2026.

 

DOPRAVA 2020+
Program DOPRAVA 2020+ je zaštiťován Ministerstvem dopravy ČR (MD), avšak jeho implementace bude rovněž zajišťována Technologickou agenturou ČR (TAČR).

Mezi cíle programu DOPRAVA 2020+ patří rozvoj dopravního sektoru způsobem reflektujícím potřeby společnosti a podpora technologického a znalostního rozvoje v oblasti dopravy. Podporovány budou například projekty zaměřené na udržitelnou či inteligentní dopravu. Rozpočet programu činí 2 miliardy korun pro období 2020–2026.

Článek je součástí zpravodaje dReport – duben 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

 

Program Trend Technologická agentura ČR Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right