Daně 

Nové programy na podporu výzkumu

V pondělí 25. března byly vládou ČR schváleny tři nové programy na podporu výzkumu. Jedná se o program TREND, Prostředí pro život a DOPRAVA 2020+.

Program TREND
Program TREND je zaštiťován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO), jeho implementace však bude zajišťována Technologickou agenturou ČR (TAČR).

Program je zaměřen na podporu zavádění výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje do praxe a také k pronikání na nové trhy a zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků. Podporovány budou například projekty zaměřené na zvýšení využití moderních způsobů výroby, jejího plánování, řízení a distribuce produktů podle principů Průmyslu 4.0 v klíčových aplikačních odvětvích. Rozpočet programu je stanoven na 10 miliard korun pro období 2020–2027.

 

Prostředí pro život
Program Prostředí pro život je zaštiťován Ministerstvem životního prostředí ČR (MŽP), avšak jeho implementace bude rovněž zajišťována Technologickou agenturou ČR (TAČR).

Program se snaží reagovat na aktuální klimatické problémy a bude podporovat projekty zaměřené na zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí, k udržitelnému využívání jejích zdrojů a minimalizaci negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí. Rozpočet programu činí 3,8 miliard korun pro období 2020–2026.

 

DOPRAVA 2020+
Program DOPRAVA 2020+ je zaštiťován Ministerstvem dopravy ČR (MD), avšak jeho implementace bude rovněž zajišťována Technologickou agenturou ČR (TAČR).

Mezi cíle programu DOPRAVA 2020+ patří rozvoj dopravního sektoru způsobem reflektujícím potřeby společnosti a podpora technologického a znalostního rozvoje v oblasti dopravy. Podporovány budou například projekty zaměřené na udržitelnou či inteligentní dopravu. Rozpočet programu činí 2 miliardy korun pro období 2020–2026.

Článek je součástí zpravodaje dReport – duben 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

 

Program Prostředí pro život Program DOPRAVA 2020+ Program Trend Technologická agentura ČR Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj
Daně  Deloitte živě 

Dluhová mapa Evropy: Hrozí další krize? Jsou v nebezpečí i české firmy?

Kdy nás čeká další dluhová krize? To je otázka, kterou si pokládá asi každý finanční ředitel. Zpozornět by však měla celá společnost, protože už dnes začíná být situace na některých místech alarmující – například v Rumunsku se může poměr zadlužení domácností a disponibilního důchodu do deseti let vyšplhat až na závratných 249 %! Jak ze srovnání vychází Česká republika? Zanalyzovali jsme dluhová rizika pro vlády, firmy i domácnosti ve 27 evropských zemích. Projděte si naši Analýzu dluhové udržitelnosti. 

9. 7. 2019
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění – červen

Rakousko zvažuje zavedení daně z digitálních služeb k 1. lednu 2020. Podle SDEU nejsou národní soudy oprávněny určovat, zda jsou určité požadavky režimu státní podpory slučitelné se základními svobodami. Ze seznamu nespolupracujících jurisdikcí byly vymazány Aruba, Barbados a Bermudy. Německé finanční soudy nižší instance zavádějí nový výklad „treaty shopping“ pravidel (účelová volba jurisdikce, dle existence výhodné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění). Nizozemský odvolací soud rozhodl, že není důvod provádět úpravy u hybridních úvěrů pro účely převodních cen. Polsko zavedlo pravidla pro definici skutečného vlastníka. 

20. 6. 2019