Daně 

Novela daňového řádu je aktuálně v Senátu

Novela daňového řádu se posunula dále v legislativním procesu. Dne 12. února 2020 schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení návrh příslušného zákona. Ten byl následně postoupen Senátu, kde aktuálně čeká na projednání. K němu mělo dojít dne 18. března 2020 v rámci 17. schůze horní komory Parlamentu, vzhledem k aktuálním událostem je však možné, že k projednání dojde později. Níže představujeme vybrané pozměňovací návrhy, které měly vliv na aktuální znění návrhu zákona.

Během legislativního procesu zůstaly zachovány prakticky všechny zásadní body navrhované právní úpravy. Z nejzásadnějších připomeňme zavedení záloh na nespornou část nadměrného odpočtu na DPH, ale také výplatu nadměrného odpočtu na DPH ve lhůtě 45 dní (namísto současných 30 dnů). Zachována zůstává rovněž plánovaná elektronizace finanční správy v souvislosti se zavedením portálu MOJE daně.

Dále v návrhu zákona zůstalo zjednodušení zahájení daňové kontroly a možnost přechodu z postupu k odstranění pochybností do daňové kontroly kdykoli během daňového řízení. Významnou navrhovanou změnou je i revize dosavadního sankčního systému, kdy dochází také ke snížení některých sankcí. Dále zůstává v návrhu zákona změna úpravy daňových identifikačních čísel a s ní související zavedení možnosti fyzických osob požádat o vlastní identifikátor, který by měl nahradit v současnosti používané rodné číslo.

V původní vládou navrhované verzi novely daňového řádu se počítalo se zrušením toleranční lhůty pro podávání daňových přiznání. Tato změna ovšem přes Poslaneckou sněmovnu neprošla a ve verzi, která je nyní v Senátu, zůstává tato liberační lhůta zachována.

Projednání Senátem budeme sledovat a o výsledné podobě novely daňového řádu vás budeme informovat.

Daňový řád dReport zpravodaj
Daně 

Informace Generálního finančního ředitelství k převodním cenám v oblasti finančních transakcí

Generální finanční ředitelství („GFŘ”) vydalo dne 9. srpna 2021 informaci k pokynům k převodním cenám v oblasti finančních transakcí („Informace“), v rámci které GFŘ odkazuje na tzv. Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions („Pokyny“) zveřejněné Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. „OECD“) v únoru 2020. Společně s Informací zveřejnilo GFŘ také neoficiální překlad Pokynů do českého jazyka. 

20. 10. 2021
Daně 

Znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů

Dne 30. září 2021 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o bankách, do které byla v rámci pozměňovacích návrhů načtena také změna zákona o daních z příjmů. Ta spočívá ve znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů, tedy dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice, a to s účinností od 1. ledna 2022. 

20. 10. 2021
Daně 

OECD: plán implementace dvoupilířového systému

OECD dostála svému slibu a dne 8. října 2021 vydala prohlášení s návrhem harmonogramu implementace dvoupilířového systému pro řešení daňových výzev vyplývajících z digitalizace a globalizace ekonomiky. Společně s prohlášením byla rovněž zveřejněna informační brožura, jejíž součástí jsou také odpovědi na často kladené otázky. Globální dohodu následně schválili i zástupci G20 na svém summitu. 

20. 10. 2021