Daně 

Novela daňového řádu je aktuálně v Senátu

Novela daňového řádu se posunula dále v legislativním procesu. Dne 12. února 2020 schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení návrh příslušného zákona. Ten byl následně postoupen Senátu, kde aktuálně čeká na projednání. K němu mělo dojít dne 18. března 2020 v rámci 17. schůze horní komory Parlamentu, vzhledem k aktuálním událostem je však možné, že k projednání dojde později. Níže představujeme vybrané pozměňovací návrhy, které měly vliv na aktuální znění návrhu zákona.

Během legislativního procesu zůstaly zachovány prakticky všechny zásadní body navrhované právní úpravy. Z nejzásadnějších připomeňme zavedení záloh na nespornou část nadměrného odpočtu na DPH, ale také výplatu nadměrného odpočtu na DPH ve lhůtě 45 dní (namísto současných 30 dnů). Zachována zůstává rovněž plánovaná elektronizace finanční správy v souvislosti se zavedením portálu MOJE daně.

Dále v návrhu zákona zůstalo zjednodušení zahájení daňové kontroly a možnost přechodu z postupu k odstranění pochybností do daňové kontroly kdykoli během daňového řízení. Významnou navrhovanou změnou je i revize dosavadního sankčního systému, kdy dochází také ke snížení některých sankcí. Dále zůstává v návrhu zákona změna úpravy daňových identifikačních čísel a s ní související zavedení možnosti fyzických osob požádat o vlastní identifikátor, který by měl nahradit v současnosti používané rodné číslo.

V původní vládou navrhované verzi novely daňového řádu se počítalo se zrušením toleranční lhůty pro podávání daňových přiznání. Tato změna ovšem přes Poslaneckou sněmovnu neprošla a ve verzi, která je nyní v Senátu, zůstává tato liberační lhůta zachována.

Projednání Senátem budeme sledovat a o výsledné podobě novely daňového řádu vás budeme informovat.

Daňový řád dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right