Daně 

Novela daňového řádu je aktuálně v Senátu

Novela daňového řádu se posunula dále v legislativním procesu. Dne 12. února 2020 schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení návrh příslušného zákona. Ten byl následně postoupen Senátu, kde aktuálně čeká na projednání. K němu mělo dojít dne 18. března 2020 v rámci 17. schůze horní komory Parlamentu, vzhledem k aktuálním událostem je však možné, že k projednání dojde později. Níže představujeme vybrané pozměňovací návrhy, které měly vliv na aktuální znění návrhu zákona.

Během legislativního procesu zůstaly zachovány prakticky všechny zásadní body navrhované právní úpravy. Z nejzásadnějších připomeňme zavedení záloh na nespornou část nadměrného odpočtu na DPH, ale také výplatu nadměrného odpočtu na DPH ve lhůtě 45 dní (namísto současných 30 dnů). Zachována zůstává rovněž plánovaná elektronizace finanční správy v souvislosti se zavedením portálu MOJE daně.

Dále v návrhu zákona zůstalo zjednodušení zahájení daňové kontroly a možnost přechodu z postupu k odstranění pochybností do daňové kontroly kdykoli během daňového řízení. Významnou navrhovanou změnou je i revize dosavadního sankčního systému, kdy dochází také ke snížení některých sankcí. Dále zůstává v návrhu zákona změna úpravy daňových identifikačních čísel a s ní související zavedení možnosti fyzických osob požádat o vlastní identifikátor, který by měl nahradit v současnosti používané rodné číslo.

V původní vládou navrhované verzi novely daňového řádu se počítalo se zrušením toleranční lhůty pro podávání daňových přiznání. Tato změna ovšem přes Poslaneckou sněmovnu neprošla a ve verzi, která je nyní v Senátu, zůstává tato liberační lhůta zachována.

Projednání Senátem budeme sledovat a o výsledné podobě novely daňového řádu vás budeme informovat.

Daňový řád dReport zpravodaj
Daně 

Lhůta pro stanovení daně nemůže být delší než 10 let ani v případě daňových ztrát

V květnu jsme informovali o přelomovém rozsudku Nejvyššího správního soudu, který odmítl praxi finanční správy spočívající v prodlužování lhůty pro stanovení daně tzv. řetězením daňových ztrát. V novém rozsudku Nejvyšší správní soud na tuto svou judikaturu navazuje a podrobněji se vyjadřuje k pravidlům běhu lhůty pro stanovení daně za zdaňovací období, v nichž vznikla nebo mohla být uplatněna daňová ztráta. 

5. 8. 2020
Daně 

Oliver na cestách: vyslání do Mnichova. Aneb co je psáno, to je dáno, bez papírů to nepůjde

Administrativa a související papírování jsou málokdy příjemnou záležitostí. Říkáme tomu byrokracie (či mnohem hůře) a většina z nás se tomu snaží vyhnout. Ne tak když řešíte zdanění zaměstnanců, tady je naopak papírování výhodou a přítelem. V dalším díle seriálu Oliver na cestách nahlédneme na začátek procesu a povíme si, co všechno je potřeba k tomu, aby zaměstnanec mohl být vyslán do zahraničí. Náš Oliver se chystá do Německa. 

4. 8. 2020
Daně 

Tým BPS v Deloitte: účetní, daňové a mzdové služby „pod jednou střechou“

Účetní závěrky, daňová přiznání, výkazy pro Intrastat, daňové poradenství, mzdová a personální agenda…, to vše si mohou firmy buď zajišťovat interně, nebo si mohou najmout externího dodavatele. V Deloitte poskytuje klientům outsourcing těchto služeb tým BPS (Business Process Solutions). V něm před čtyřmi lety zakotvila Lucie Stančíková, dnes senior účetní a daňová poradkyně, která pracuje v Deloitte již celkem pět let a říká, že to byla láska na první pohled. Co ji na práci v Deloitte nejvíce baví, jak své zkušenosti z praxe zúročila během studia a co všechno práce v BPS obnáší? 

30. 7. 2020