Daně 

Novinky od roku 2019 v oblasti uplatňování smluv o zamezení dvojímu zdanění

Od nového roku se začne provádět nová Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, kterou Česká republika podepsala v roce 2016 s Turkmenistánem.

Mezi hlavní koncepty této smlouvy patří:

  • lhůta pro vznik stálé provozovny v délce 12 měsíců pro stavební projekty, 6 měsíců pro služby,
  • srážková daň u tzv. pasivních příjmů je maximálně 10 % (v případě úroků jsou dále stanoveny výjimky),
  • v případě dvojího zdanění se uplatní metoda zápočtu.

Dále se od nového roku aktivuje tzv. doložka nejvyšších výhod v případě Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku s Chile (konkrétně článek 11 odst. 7 dané smlouvy, který umožňuje aplikaci výhodnějších podmínek na základě později uzavřené smlouvy mezi Chile a Japonskem). Od 1. ledna 2019 se tak pro účely článku 11 odst. 2 písm. b) výše uvedené daňové smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou za splnění všech stanovených podmínek uplatní sazba 10 % hrubé částky úroků.

Ministerstvo financí aktualizovalo v této souvislosti také Přehled platných smluv, který je k dispozici na jeho webových stránkách.

Článek je součástí zpravodaje dReport – leden 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

 

Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right