Daně 

Nepřehlédněte: Zářijové novinky v DPH

Generální finanční ředitelství se na svých webových stránkách vyjádřilo k problematice opravy základu daně u plnění uskutečněných pro dlužníka v úpadku, Soudní dvůr EU se zabýval pravidly osvobození služby spočívající v zajištění převodu finančních prostředků a Evropská komise připravila další z návrhů na změny ve fungování intrakomunitárního obchodu se zbožím. Čtěte novinky z oblasti DPH.

Informace GFŘ
Generální finanční ředitelství se na svých webových stránkách vyjádřilo k problematice opravy základu daně u plnění uskutečněných pro dlužníka v úpadku, který je řešen formou reorganizace dle insolvenčního zákona. Potvrdilo názor, že pokud je dle reorganizačního plánu pohledávka věřitele snížena, pak to představuje změnu základu daně vedoucí k opravě dle §42 zákona o DPH. Informace GFŘ je dle našeho názoru v některých aspektech nepřesná a příliš restriktivní, neboť nereflektuje v plné míře judikaturu Soudního dvora EU.

Judikatura SDEU
V rámci případu C-5/17 DPAS se Soudní dvůr EU zabýval pravidly osvobození služby spočívající v zajištění převodu finančních prostředků. Společnost DPAS na základě svolení k přímému inkasu zadala příkaz finanční instituci k tomu, aby byla určitá peněžní částka odečtena z bankovního účtu žadatele. Soudní dvůr takovou operaci považoval za zdanitelné plnění. Ukazuje se, že v praxi je často v podobných situacích aplikováno osvobození nesprávně, například kartovými společnostmi.

Generální advokát Soudního dvora EU se v případu C-414/17 Arex vyjadřuje k pravidlům pro přiřazení přepravy v případě mezinárodního řetězového obchodu se zbožím podléhajícím spotřební dani (PHM). Jednoznačně odmítl jak názor společnosti Arex, že by přeprava měla být přiřazena tomu dodání, které je spojeno s postupy propuštění do režimu podmíněného osvobození podle směrnice o spotřebních daních. Současně však odmítl i názor finanční správy, že by přeprava měla být přiřazena tomu účastníku obchodního řetězce, který zboží fyzicky veze. Dle generálního advokáta je nezbytné vždy přezkoumat, komu svědčí práva nakládat se zbožím podobně jako vlastník v průběhu přepravy.

To je podle našeho názoru obecně správný přístup vyplývající z EU DPH Směrnice, nicméně generální advokát ve své úvaze nakonec dospěl k výsledku, který této směrnici odporuje. Bude zajímavé sledovat, zda Soudní dvůr EU jeho úvahu převezme, či zda setrvá v dosavadním výkladu EU DPH Směrnice.

V případu C‑320/17 Marle Participations SARL Soudní dvůr EU upřesnil, jakým způsobem nahlížet na postavení holdingových společností z pohledu DPH a kdy mají možnost uplatnit nárok na odpočet daně.

EU DPH legislativa
Evropská komise připravila další z návrhů na změny ve fungování intrakomunitárního obchodu se zbožím. Mimo jiné by se od roku 2020 měla do národních legislativ členských států povinně implementovat poměrně detailní (a současnému znění českého zákona o DPH odporující) pravidla pro aplikaci call-off stock zjednodušení.

Článek je součástí zpravodaje dReport – září 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

GFŘ SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right