Daně 

Novinky z DPH [březen 2020]

Co je nového v legislativě týkající se DPH? Jaké informace vydalo Generální finanční ředitelství? A jak SDEU rozhodl v otázce aplikace osvobození od DPH u služeb poskytovaných na zákaznické infolince? Odpovědi přináší aktuální novinky z DPH.

Novely zákona o DPH

 Ministerstvo financí předalo do vnějšího připomínkového řízení novelu zákona o DPH, která by mohla od ledna příštího roku zásadně změnit pravidla pro dodávání zboží formou zasílání. Novela by měla cílit především na zboží z dovozu do vlastní hodnoty 150 eur a na zboží prodávané v rámci Evropské unie osobami ze třetích zemí. Novela je teprve na samém začátku legislativního procesu.

Další novela zákona o DPH, která měla již od 1. ledna 2020 zavést nová pravidla pro intrakomunitární obchod, nebyla doposud schválena ani Poslaneckou sněmovnou.

Informace Generálního finančního ředitelství

V souvislosti se snížením sazby DPH u vybraných plnění od 1. května 2020 vydalo GFŘ informaci blíže komentující některé dotčené oblasti. Rozsáhle se v ní vyjadřuje k aplikaci 10% sazby daně u restauračních služeb, popisuje podmínky pro uplatnění této sazby u digitálních publikací či u dodání teplé vody prostřednictvím vodovodu. Ve všech zmiňovaných případech zastává GFŘ extenzivní interpretaci zákona o DPH, která dle našeho názoru není v souladu s jeho doslovným zněním.

Fyzickým osobám ze třetích zemí, které vyvezou jimi nakoupené zboží z Evropské unie, by měla být dle §84 zákona o DPH příslušnými prodejci vracena za určitých okolností daň z přidané hodnoty. Nová informace GFŘ upozorňuje na to, že doposud zaběhnuté postupy se mohou měnit, neboť celní úřady potvrzují výstup zboží z Evropské unie elektronicky.

Judikatura SDEU

Soudní dvůr v případu C-48/19 X GmbH posuzoval otázku aplikace osvobození od DPH u služeb poskytovaných na zákaznické infolince. Zájemce mohl s operátory diskutovat svůj zdravotní stav a operátoři mu poskytovali příslušná zdravotní doporučení. Dle Soudního dvora způsob komunikace nehraje roli, služby mohou být za splnění obecných podmínek DPH legislativy osvobozeny jako lékařská péče.

SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right