Daně 

Novinky z DPH [březen 2021]

V aktuálních novinkách z DPH se dozvíte, že novela zákona o DPH přinese úpravu pravidel pro e-commerce nebo že ministryně financí opět prodloužila možnost dodávat respirátory bez DPH. Dočtete se také, jaká rozhodnutí vynesl Soudní dvůr Evropské unie.

Novela zákona o DPH: změny v oblasti e-commerce

Poslanecká sněmovna v prvním čtení navrhla k dalšímu projednání novelu zákona o DPH, která by měla od 1. 7. 2021 zcela změnit (mimo jiné) pravidla pro zásilkové obchody se zbožím v rámci EU. Přestože se tedy termín předpokládané účinnosti novely blíží, je stále možné, že k jejímu přijetí dojde včas.

Rozhodnutí o prominutí DPH u respirátorů

Ministryně financí svým novým rozhodnutím prodloužila možnost dodávat respirátory (především typu FFPII) bez daně z přidané hodnoty až do 3. 6. 2021. Původně mělo toto opatření skončit po 3. 4. 2021.

Rozhodnutí o prominutí pokut a penále

Plátci DPH, kteří podají za zdaňovací období únor 2021 DPH přiznání opožděně či uhradí daň s prodlením, mohou počítat s prominutím příslušných sankcí. Podmínkou je splnění daných povinností do 12. 4. 2021.

 Judikatura SDEU

  • V případu C‑802/19 Firma Z soudní dvůr posuzoval DPH režim nepřímého bonusu poskytnutého výrobcem, který původně prodal zboží svému zákazníkovi intrakomunitárně osvobozeně. Dle soudu nelze u této původní dodávky základ daně snížit. Uvedený názor dlouhodobě zastáváme též, nicméně setkali jsme se v praxi i s jinými (a jak se ukazuje nesprávnými) přístupy.
  • Dále SDEU vydal rozhodnutí ve věci C-812/19 Danske Bank týkající se poskytnutí služby ústředím své pobočce do jiného členského státu. Specifikem přitom bylo, že ústředí bylo členem DPH skupiny. Dle soudu je služba v tomto případě předmětem daně. Dle našeho názoru nejde o překvapivé rozhodnutí, nemělo by mít výrazný dopad v praxi.
COVID-19 Koronavirus SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right