Daně 

Novinky z DPH [březen 2022]

V březnových novinkách z DPH se dozvíte, jaká pravidla pro daňové úlevy platí při dodání zboží v souvislosti s humanitární krizí na Ukrajině, do jaké daňové sazby spadají podle GFŘ kontaktní čočky nebo jaké návrhy na osvobození dodávek plynu, elektřiny či pohonných hmot od DPH jsou aktuálně v Poslanecké sněmovně. Nechybí ani pohled na judikaturu SDEU.

Daňové úlevy v oblasti DPH v souvislosti se situací na Ukrajině

Generální finanční ředitelství (GFŘ) na svých webových stránkách shrnulo vybraná pravidla pro aplikaci DPH v případě dodání zboží v souvislosti s humanitární krizí na Ukrajině. Podle jeho stanoviska je možné osvobodit od DPH dodání zboží humanitárním organizacím, které takové zboží vyvezou mimo území EU. Nejednoznačně se přitom vyslovilo k tomu, jakým způsobem má dárce prokázat splnění podmínek pro aplikaci příslušného osvobození od DPH. Dále nelze dle názoru GFŘ osvobození od DPH uplatnit při poskytnutí hmotných darů plátcem přímo osobám ve třetí zemi, neboť se nejedná o vývoz zboží tak, jak jej popisuje § 66 zákona o DPH (s tímto názorem lze souhlasit). V neposlední řadě GFŘ uvedlo i čísla řádků daňového přiznání, ve kterých by měly být příslušné dodávky zboží reportovány.

Sazba DPH při dodání kontaktních čoček

Generální finanční ředitelství informovalo, že kontaktní čočky jsou zatřízeny v kódu celní nomenklatury CN 90. V takovém případě, alespoň dle názoru GFŘ, podléhá jejich prodej 15% sazbě DPH, pokud jsou zdravotnickým prostředkem (což se jeví jako splněné jednoznačně). Zásadní je, že touto informací GFŘ odmítlo extenzivní výklad novely zákona o DPH účinné od ledna 2022, dle něhož by hypoteticky mohly kontaktní čočky spadat do některé z úhradových skupin dle zákona o VZP.

Osvobození dodávek plynu/elektřiny a pohonných hmot

Skupina poslanců předložila návrhy novel zákona o DPH, na jejichž základě by mohlo být dočasně zavedeno osvobození od DPH při dodání plynu nebo elektřiny (navrhovaná doba pro aplikaci osvobození činí 12 měsíců) a trvale pak osvobození od DPH při dodání pohonných hmot. Je sporné, zda tyto novely budou v legislativním procesu skutečně přijaty.

 

Judikatura SDEU

  • Opravy zboží v záruce

V případu C-605/20 Suzlon Wind Energy Portugal posuzoval Soudní dvůr EU provádění záručních oprav zboží přímo zákazníkem, kdy náklady na opravu tento zákazník vyúčtuje dodavateli zboží bez jakékoli marže. Dle SDEU poskytl zákazník dodavateli samostatnou službu a měl odvést DPH na výstupu. Dané rozhodnutí by mohlo změnit praxi v České republice právě v situacích, kdy si vady zboží opraví zákazník sám a vyžaduje od dodavatele kompenzaci nákladů.

GFŘ SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right