Daně 

Novinky z DPH [duben 2020]

Ministryně financí rozhodla o prominutí DPH u bezúplatných dodávek zdravotnického zboží. Generální finanční ředitelství vydalo přehled, v jakých případech je možné osvobození od cla. A SDEU se věnoval aspektům pravidel pro osvobození služeb správy fondů kolektivního investování.

Prominutí DPH při bezúplatně dodaném zdravotnickém zboží

Na základě březnového rozhodnutí ministryně financí byli plátci DPH zproštěni povinnosti zaplatit daň z přidané hodnoty z bezúplatných dodávek určitého zdravotnického zboží, které byly (případně budou) uskutečněny v době vyhlášení nouzového stavu. Ministryně financí zvolila formu prominutí daně dle §260 daňového řádu pro dodávky mnoha druhů zboží, jež však mají jedno společné: jde o zboží potřebné pro zdravotní účely v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru (např. roušky, rukavice, diagnostické testovací sady, ventilátory apod.). Přestože považujeme legislativní rámec zmíněného prominutí daně za poněkud nedostatečný, bude dle našeho názoru neodvádění DPH z vyjmenovaných plnění v praxi bezvýhradně akceptováno.

V polovině dubna ministryně financí dále prominula daň z přidané hodnoty z jakéhokoli bezúplatného plnění vybraným subjektům, najdeme mezi nimi poskytovatele zdravotních služeb, hasiče, Policii ČR, Armádu ČR a zařízení sociálních služeb. I zde byla zvolena poněkud problematická forma prominutí daně dle §260 daňového řádu.

Informace Generálního finančního ředitelství

GFŘ vydalo velmi rozsáhlý souhrnný přehled o možnostech osvobození od cla a případně i od daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetí země. Ve většině případů musí jít o charitativní bezúplatné dovozy, nicméně za splnění určitých podmínek může k dovozům dojít i za úplatu.

C-231/19 Blackrock

Generální advokát Soudního dvora EU popsal aspekty pravidel pro osvobození služeb správy fondů kolektivního investování. Věnoval se i tomu, zda osvobození lze uplatnit, když jsou dané služby současně využity i pro jiné účely (správu jiných fondů). Dovodil, že v takovém případě by služby správy měly být kompletně zdaněné.

Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right