Daně 

Novinky z DPH [květen 2022]

Přijatá novela zákona o DPH zpětně umožňuje orgánům EU nakupovat zboží, které se využívá pro boj s pandemií covidu-19, bez DPH. Soudní dvůr EU rozhodoval o uplatnění snížené sazby DPH u renovace výtahů v obytných budovách, definoval víceúčelové poukazy a zabýval se otázkou osvobození vzdělávání ve státech EU nebo pravidly pro zdanění intrakomunitárního pořízení zboží.

Osvobozené dodání zboží

V dubnu byla schválena novela zákona o DPH, která umožňuje orgánům EU nakupovat zboží bez DPH, pokud toto zboží využijí pro boj s pandemií covidu-19. Účinnost této novely byla nastavena zpětně, a to dokonce již od 1. ledna 2021. Zdanění dodávek zboží v loňském roce tak může být v praxi předmětem oprav, novela přitom postupy pro takové opravy popisuje.

Judikatura SDEU

  • Renovace výtahů v budovách určených k bydlení

V rozhodnutí ve věci C-218/21 DSR – Montagem byl Soudní dvůr EU konfrontován s otázkou sazby DPH u oprav a renovací výtahů v obytných budovách. Ve svém rozboru přitom výrazně narušil tradiční pohled na tuto oblast. Z jeho rozhodnutí je patrné, že v případě renovace zařízení zabudovaného v bytových domech určených částečně i pro jiné než obytné účely nesmí být aplikována jen snížená sazba daně. Uplatnění snížené sazby daně dokonce zcela vyloučil u pravidelné údržby takových zařízení. Je otázkou, jak budou po vydání tohoto rozhodnutí interpretována odpovídající ustanovení českého zákona o DPH.

  • Víceúčelové poukazy

V rozhodnutí C-637/20 DSAB Destination Stockholm se Soudní dvůr EU zabýval definicí poukazů z pohledu daně z přidané hodnoty. V principu potvrdil v praxi nejrozšířenější výklad definice víceúčelových poukazů. Rozhodnutí by tak nemělo vyvolat významné změny v přístupu daňových subjektů ke zdaňování prodeje poukazů.

  • Osvobozená výuka

V rozhodnutí C-612/20 Happy Education SRL bylo Soudním dvorem EU potvrzeno, že členské státy mají širokou pravomoc určit, které typy/formy vzdělávání mají podléhat osvobození od daně. Ani toto rozhodnutí by nemělo praxi v ČR výrazně ovlivnit.

  • DPH u intrakomunitárního pořízení zboží

Stanovisko generálního advokáta ve věci C‑696/20 B Dyrektor Izby Skarbowej popisuje pravidla pro zdanění intrakomunitárního pořízení zboží v případech, kdy bylo předáno kupujícím DIČ vydané státem, z něhož bylo zboží přepraveno. Dochází k závěru, že nemusí být vždy nezbytné samovyměřit DPH kupujícím. Úvahy generálního advokáta mohou mít přímý dopad na situace, ke kterým docházelo před 1. září 2020, tedy před implementací tzv. quick fixes pravidel. Nicméně v jeho rozboru spatřujeme i jisté přesahy do současného znění DPH legislativy.

Daně v nemovitostech Novela zákona o DPH SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right