Daně 

Novinky z DPH [leden 2021]

Ministryně financí rozhodla o prominutí daně z přidané hodnoty u dodávek vakcín proti covidu-19 a testovacích souprav na koronavirus. Dále rozhodla o prominutí úroku z nedoplatku DPH plátcům, kteří nemohou vykonávat svou činnost v důsledku vládních opatření. Za jakých podmínek? O tom se dočtete v aktuálních novinkách z DPH.

Rozhodnutí o prominutí DPH

Ministryně financí vydala v prosinci 2020 rozhodnutí, na jehož základě je možné prominout DPH na výstupu v případě dodávek vakcín proti onemocnění covid-19 a dodávek testovacích souprav na koronavirus. Jde v principu o implementaci osvobození s nárokem na odpočet daně, které umožňuje EU DPH Směrnice.

Svým dalším rozhodnutím ministryně financí promíjí úrok z nedoplatku na DPH všem plátcům (za splnění dalších podmínek), jejichž činnosti byly/budou od 22. 10. 2020 do 31. 3. 2021 zakázány nebo omezeny usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření, pokud dlužná daň bude uhrazena do 16. 8. 2021. Rovněž je prominut úrok při posečkání úhrady DPH vzniklý mezi 1. 1. 2021 a 16. 8. 2021.

Informace GFŘ ke zdanění nájmů po 1. 1. 2021

Generální finanční ředitelství v prosinci vydalo informaci k režimu zdanění nájmů vybraných nemovitých věcí od 1. 1. 2021, tj. po účinnosti novely, která výrazně omezila možnost aplikovat DPH. GFŘ za tímto účelem definuje obytný prostor dle toho, co je zapsáno v katastru nemovitostí. Očekávaných komentářů k přechodným ustanovením novely se veřejnost nedočkala, nadále je tak sporné, v jakých případech nová úprava dopadá na smlouvy uzavřené před rokem 2021.

GFŘ Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH
Daně 

Další potvrzení výkladu Nejvyššího správního soudu k postoupení pohledávek z titulu smluvních sankcí

V květnu loňského roku jsme vás informovali o přelomovém rozsudku Nejvyššího správního soudu, kterým byla odmítnuta praxe finanční správy spočívající v nutnosti „dodanění“ hodnoty sankčních pohledávek při jejich postupování. V novém rozsudku Nejvyšší správní soud na tento rozsudek navazuje a podrobněji se vyjadřuje k pravidlům stanovení základu daně z příjmů v případě postoupení těchto pohledávek. 

23. 2. 2021
Daně 

Veřejná soutěž Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

Technologická agentura ČR plánuje vyhlásit 10. 3. 2021 čtvrtou veřejnou soutěž zaměřenou na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, a to v podprogramu Nováčci. Program je zaměřen na podporu projektů zaměřených na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, na podporu pronikání na nové trhy či posun v globálních hodnotových řetězcích. Podprogram Nováčci se pak orientuje na podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj, a to v celkovém součtu nad 1 mil. Kč. 

22. 2. 2021