Daně 

Novinky z DPH [listopad 2019]

Novela zákona o DPH nebude do konce roku schválena. Generální finanční ředitelství upozornilo na nová pravidla pro zaokrouhlování DPH. A Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že členské státy mají pravomoc selektivně určit, jaké sportovní služby a s nimi úzce související plnění mohou být osvobozené bez nároku na odpočet daně. Více se dozvíte v aktuálních novinkách z DPH.

Novela zákona o DPH

Novela zákona o DPH, která měla být účinná od 1. ledna 2020, jednoznačně nebude do konce roku 2019 schválena a vyhlášena ve Sbírce zákonů. Poslanecká sněmovna totiž bude novelu poprvé projednávat nejdříve až koncem listopadu 2019. Novela přitom měla implementovat evropskou směrnici týkající se nových pravidel pro intrakomunitární obchod se zbožím. Absence nových pravidel by však dle našeho názoru neměla způsobovat potíže, plátci mohou využít přímý účinek evropské směrnice.

Zaokrouhlování DPH – informace GFŘ

V polovině října vydalo Generální finanční ředitelství (GFŘ) informaci, v níž upozornilo na nová pravidla pro zaokrouhlování DPH platná od 1. 10. 2019. Jistým překvapením bylo vyjádření  týkající se problematiky zaokrouhlování DPH při bezhotovostních platbách, kdy GFŘ zaujalo výklad, který je v rozporu se zněním zákona o DPH. V praxi však nelze očekávat, že by výklad prezentovaný GFŘ nebyl akceptován.

Změna limitu pro registraci jako plátce DPH v nedohlednu

Evropská komise, která má zájem sjednotit pravidla režimu pro osoby povinné k dani dosud neregistrované k DPH, nadále nedosáhla shody ohledně limitu, jenž by měl být nastaven pro povinnou registraci k DPH. Navíc byla účinnost případné změny odložena až na rok 2025. V nejbližších letech tak toto téma nebude aktuální.

Judikatura SDEU

Stanovisko generálního advokáta Soudního dvora EU ve věci C‑488/18 Golfclub Schloss Igling naznačuje, že členské státy mají pravomoc selektivně určit, jaké sportovní služby a s nimi úzce související plnění mohou být osvobozené bez nároku na odpočet daně. V současné době český zákon o DPH obsahuje v principu jediné kritérium pro aplikaci osvobození, a to požadavek na neziskový charakter poskytovatele.

Novela zákona o DPH GFŘ SDEU dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right