Daně 

Novinky z DPH [listopad 2021]

Podle rozhodnutí ministryně financí budou dodávky respirátorů až do konce roku i nadále osvobozeny od DPH. Ministryně také rozhodla o prominutí DPH z dodání elektřiny a plynu, které se má vztahovat na období od 1. října do 31. prosince 2021. SDEU rozhodl, že podmínka v českém zákoně o DPH, podle níž nedobytná pohledávka musí vzniknout více než šest měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku, aby bylo možné opravit (snížit) odvedenou DPH, je v rozporu s evropskou směrnicí o DPH. Podrobnější informace najdete v listopadových novinkách z DPH.

Prominutí DPH vydaná ministryní financí

Ministryně financí prodloužila možnost (fakticky však povinnost) dodávat respirátory (především typu FFPII) bez daně z přidané hodnoty až do 31. 12. 2021. Dále ministryně financí vydala rozhodnutí o prominutí DPH z dodání elektřiny a plynu, pokud DUZP nastane v období od 1. října 2021 do 31. prosince 2021 (dle rozhodnutí není nutné odvádět DPH ani z plateb uskutečněných před DUZP, pokud k jejich přijetí dojde v tomtéž období).

Fakticky tak svými kroky ministryně financí dočasně zavádí nulovou sazbu DPH na dodání uvedených komodit.

Judikatura SDEU

  • Oprava daně u nedobytných pohledávek

V rámci případu C-398/20 Elvospol posuzoval SDEU podmínku českého zákona o DPH, podle níž nedobytná pohledávka musí vzniknout více než 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku, aby bylo možné opravit (snížit) odvedenou DPH. Dle SDEU jde o požadavek, který je v rozporu s evropskou směrnicí o DPH. Ačkoli byl tento „test šesti měsíců” ze zákona o DPH již před lety vypuštěn, vrhá daný rozsudek světlo i na další podmínky, které současné znění zákona o DPH pro opravu daně u nedobytných pohledávek stanovuje.

  • Fiktivní dodavatel a nárok na odpočet daně

Soudní dvůr ve svém rozhodnutí ve věci C-281/20 Ferimet popsal pravidla pro možnost odepření nároku na odpočet daně v případě, kdy je na faktuře uveden fiktivní dodavatel. Dle názoru SDEU pokud bylo plnění opravdu uskutečněno, je nezbytné určit osobu skutečného dodavatele a posoudit, zda jednala při dodávce jako osoba povinná k dani. Uvedené pravidlo je již českými soudy běžně aplikováno.

  • Osvobození výuky plavání

Rozhodnutí SDEU ve věci C-373/19 Dubrovin & Tröger GbR – Aquatics se týká aplikace osvobození výuky plavání a přináší zajímavé komentáře k osvobození výuky a vzdělávání podle evropské směrnice o DPH. Nemělo by však mít dle našeho názoru zásadní dopad do praxe v ČR.

  • Splátkový prodej a DUZP

SDEU se v případu C-324/20 X-Beteiligungsgesellschaft vyslovil k pravidlům určení dne odvodu DPH v případě rozložení úhrady za zdanitelné plnění do splátek. Nikoli překvapivě uzavřel, že odvod DPH není možné odložit, pokud pouze dochází k rozložení úhrady za zdanitelné plnění.

SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right