Daně 

Novinky z DPH [listopad 2022]

Novela zákona o DPH aktuálně čeká na schválení v Senátu. Komise EU požaduje, aby členské státy upravily uplatňování DPH při platbách tankovacími kartami. Soudní dvůr EU rozhodl v otázce určení místa plnění u služeb v případě účasti na podvodu. Více informací najdete v aktuálních novinkách z oblasti DPH.

Novela zákona o DPH

Novela zákona o DPH, jež zvyšuje limit pro registraci k DPH z dosavadního 1 mil. Kč na 2 mil. Kč, byla k dalšímu jednání postoupena do Senátu. Oproti původním návrhům by nakonec nemělo dojít ke změnám v aplikaci sazby DPH na ovoce, zeleninu a slazené nápoje. Novela obsahuje přechodná ustanovení, která umožňují některým plátcům odregistrovat se od DPH do pěti dnů od jejího vyhlášení. K tomu by mohlo dojít kolem poloviny prosince.

DPH u platebně-tankovacích karet

Komise EU vyzvala členské státy, aby upravily uplatňování DPH v případě prodeje PHM (a jiného zboží). V současnosti je provozovateli čerpací stanice fakturováno dané zboží tzv. „petrokaretním společnostem“ a obratem pak těmito společnostmi fakturováno provozovatelům automobilů. Dosavadní praxe ve zdaňování na všech článcích obchodního řetězce neodpovídá postupům, které vyžaduje Soudní dvůr EU.

Judikatura SDEU

  • Určení místa plnění u služeb v případě účasti na podvodu

V rozhodnutí C-641/21 Climate Corporation Emissions Trading se Soudní dvůr zabýval otázkou, zda je při konstatování podvodného jednání nutné či možné určit místo plnění u služeb dle sídla jejich poskytovatele, pokud by za normálních okolností byly zdaňovány v sídle příjemce. Soudní dvůr určil, že reklasifikace místa plnění není možná.

  • Plnění poskytovaná obcemi ve veřejném zájmu

Podle stanoviska generálního advokáta Soudního dvora EU v případu C‑612/21 Gmina O nemusí obce při poskytování běžných komerčních plnění aplikovat DPH na výstupu, jestliže poskytování těchto plnění sleduje veřejný zájem a nemá možnost z dané aktivity vytvořit zisk. Jde o poměrně kontroverzní pohled a je otázka, zda Soudní dvůr názor generálního advokáta schválí.

Novela zákona o DPH SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right