Daně 

Novinky z DPH [listopad 2023]

Prezident republiky podepsal novelu zákona o DPH. Na jednání Koordinačního výboru GFŘ a Komorou daňových poradců se bude řešit pravděpodobná změna přístupu české finanční správy k aplikaci DPH na hrazení pohonných hmot prostřednictvím palivových karet. Soudní dvůr EU se zabýval rozdílnou sazbou DPH u prodeje čokoládového nápoje a při jeho podávání v kavárně. Více informací v aktuálních novinkách z DPH.

Vládní konsolidační balíček a DPH

Novela zákona o DPH, která by měla zavést jedinou sníženou sazbu daně ve výši 12 % a limit pro uplatnění odpočtu DPH u pořízení osobních automobilů kategorie M1, byla signována prezidentem ČR. Novela tak bude od 1. 1. 2024 účinná.

Vývoj výkladů k palivovým kartám

Komise EU pro DPH publikovala letos v září informaci k aplikaci DPH na používání palivových karet (například karet CCS) při tankování pohonných hmot, která je očividně v rozporu s teoretickými pravidly fungování systému DPH. Proto byl aktuálně připraven příspěvek na nejbližší jednání Koordinačního výboru mezi Generálním finančním ředitelstvím a Komorou daňových poradců ČR, jehož cílem je zjistit postoj české finanční správy v této věci. Je pravděpodobné, že dosavadní přístup k hrazení pohonných hmot prostřednictvím palivových karet bude nutné do určité míry změnit. Nicméně není jasné, jaké konkrétní změny ve smluvním nastavení provést, aby byly naplněny představy Komise EU pro DPH.

Judikatura SDEU/NSS

  • Rozhodnutí SDEU ve věci C-146/22 YD se týká možnosti aplikace rozdílné sazby na 1) prodej čokoládového nápoje připraveného z mléka a čokoládové přísady a 2) podávání takového nápoje, je-li připravený a podávaný jako teplý nápoj v kavárně. Ačkoli novela českého zákona o DPH by podobné problémy měla z velké části sjednocením sazby u prodeje a podávání nápojů odstranit, některé sporné otázky zůstávají, protože mléčné nápoje a vybrané nápoje na bázi mléka budou podléhat snížené sazbě 12 %.
  • Nejvyšší správní soud ČR se v rámci případu 2 Afs 323/2021-56 zabýval režimem DPH u úplatného přenechání technicky zhodnocené pronajaté nemovitosti, a to nájemcem pronajímateli při ukončení nájmu. Dle NSS jde o zdanitelné plnění, které nemůže podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, neboť jde o přenechání zboží k užití jiné osobě, nikoli o stavební práce. NSS překlenul nejednoznačný text zákona eurokonformním výkladem a jeho rozsudek se tak může jevit jako překvapivý.
Konsolidační balíček Daně v nemovitostech Novela zákona o DPH SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right