Daně 

Novinky z DPH [říjen 2022]

Co je nového v oblasti nepřímých daní? Očekávaná novela zákona o DPH čeká stále na projednání v Poslanecké sněmovně. Koordinační výbor Generálního finančního ředitelství a Komory daňových poradců jednal o daňovém režimu darovaného zboží dodaného na území mimo Evropskou unii. A nepřehlédněte ani zajímavou judikaturu ze Soudního dvora EU.

Novela zákona o DPH

Připravovaná novela zákona o DPH, která by měla od příštího roku zvýšit limit pro registraci k DPH z dosavadního 1 mil. Kč na 2 mil. Kč a přeřadit některé potraviny a nápoje z 15% sazby daně do 10% či naopak 21% sazby daně, doposud nebyla projednána v Poslanecké sněmovně Parlamentu. Očekáváme, že novela bude postoupena do Senátu až v průběhu listopadu.

Koordinační výbor mezi GFŘ a KDP ČR

V květnu byla v rámci Koordinačního výboru uzavřena diskuze o daňovém režimu dodání zboží v souvislosti s humanitární krizí na Ukrajině. Rozdávání zboží nemůže být dle názoru GFŘ osvobozeno, pokud je přepraveno mimo území EU samotným dárcem. GFŘ osvobození připouští, pokud by bylo zboží nejprve darováno humanitární organizaci, která je přepraví mimo EU.

Judikatura SDEU

  •  Sekuritizace pohledávek

V případu C‑250/21 Fundusz popsal Soudní dvůr EU (dále jen „SDEU“) situaci, kdy se věřitel zavázal převést na třetí osobu všechny budoucí příjmy z půjčky, a pohledávka přitom zůstala v jeho majetku. Dle názoru SDEU jde o osvobozenou službu financování. Toto rozhodnutí může podle našeho názoru vést ke změně v přístupu k tomuto druhu operací s pohledávkami.

  • Sazba u fitness tréninků

V září vyšlo rozhodnutí SDEU ve věci C‑330/21 The Escape Center, týkající se sazby DPH na použití sportovních zařízení ke sportovním činnostem. Dle názoru soudu snížené sazbě nemůže podléhat individuální instruktáž směřující k výuce nebo tréninku určité sportovní disciplíny. Je otázkou, zda takové pravidlo reflektuje česká praxe.

  • Otázka nároku na odpočet daně u nákupu od předlužené osoby

Rozhodnutí SDEU ve věci C-227/21 HA.EN se týká otázky odepření nároku na odpočet daně v případě nákupu zboží od osoby, která je očividně ve finančních obtížích a nesplnila svou povinnost uhradit DPH státu. Soud rozhodl, že z těchto důvodů omezovat nárok na odpočet daně není možné. Neshledal ani, že by nezaplacení DPH bylo daňovým podvodem či zneužitím práva. Toto by dle našeho názoru mohlo pomoci formovat přístup nejen k otázce nároku na odpočet daně, ale i k otázce ručení za DPH neuhrazenou dodavatelem.

  • Oprava chybné daně

Stanovisko generálního advokáta SDEU ve věci C-378/21 P GmbH detailně rozebírá možnost opravy daně uvedené v nesprávné výši na daňovém dokladu. Generální advokát zcela odlišuje postupy pro opravu daně na dokladu vystaveném v B2C sektoru a v B2B sektoru. Je otázkou, zda lze český zákon o DPH odpovídajícím způsobem interpretovat.

Daně v nemovitostech Novela zákona o DPH GFŘ SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right