Daně 

Novinky z DPH [únor 2020]

Jaké změny v zákoně o DPH se chystají? V čem spočívá největší úskalí snížení sazby DPH na točené pivo? Jak nahlížet na benefitní karty z hlediska DPH? Nejen o tom se dočtete v aktuálních novinkách z DPH.

Novely zákona o DPH

V souvislosti s novými pravidly pro intrakomunitární obchod se zbožím byla českou finanční správou vydána nová podoba souhrnného hlášení. Související novela zákona o DPH však doposud uzákoněna nebyla.

Poslaneckou sněmovnou bylo schváleno prodloužení lhůty pro vrácení nadměrného odpočtu z 30 na 45 dnů. V nejbližší době o této změně bude jednat Senát. Daná novela by měla přinést i možnost správcům daně bez odkladu vracet část nadměrného odpočtu, který není předmětem dalšího přezkumu.

V poslední době velmi diskutované téma snížení sazby DPH na točené pivo, k němuž má dojít od 1. května 2020 (v některých případech), je dle našeho názoru v médiích často nesprávně pojímáno. Nejvíce kontroverzní na celé problematice totiž není ani tak aplikace různých sazeb DPH na točené pivo, jako spíše nejistota, jak dané situace odlišit. Určit, kdy dochází k poskytování stravovací služby či služby podávání nápojů a kdy je pouze dodáváno pivo jako zboží, může být značně složité. Do hry vstupují především rozsudky Soudního dvora EU, teprve na jejich bázi lze určité závěry učinit.

Informace GFŘ k brexitu

 Generální finanční ředitelství informovalo, že po dobu přechodného období do konce roku 2020 by se neměla nijak měnit pravidla pro aplikaci DPH. V této souvislosti však upozorňujeme, že ačkoli britská DPH obsažená v ceně nákupů uskutečněných v roce 2020 by v principu měla být vracena britskou daňovou správou, dojde ke změně příslušných postupů. Upozorňujeme rovněž na to, že v následujících letech nemusí být britská daň nárokovatelná vůbec.

Jednání Koordinačního výboru KDPČR a GFŘ – benefitní karty

V rámci Koordinačního výboru mezi KDPČR a GFŘ bylo ujednáno, že benefitní karty (typickým příkladem je Multisport karta) mají být chápány jako poukazy pro účely DPH. S největší pravděpodobností by tak tyto karty měly být vydávány příslušnými „benefitními“ společnostmi bez zatížení DPH, což v některých případech neodpovídá praxi v ČR.

Judikatura SDEU

V případu C‑716/18 AJFP Caraş-Severin vyjádřil generální advokát názor na to, kdy má být zahrnuta hodnota nájemného do obratu pro účely registrace jako plátce DPH. Je pravděpodobné, že v některých případech (především u jednorázových nájmů majetku) by názor generálního advokáta mohl modifikovat současné výklady této problematiky v ČR.

Daně v nemovitostech Novela zákona o DPH SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right