Daně 

Novinky z DPH [září 2019]

Jaké novinky přináší novela zákona o DPH, která začne platit již na jaře příštího roku? Nezapomněli jste si v kalendáři zaškrtnout důležité termíny, abyste včas zažádali o vrácení DPH z ostatních členských zemí EU nebo informovali správce daně o vytvoření DPH skupiny či o změnách ve skupině stávající? A co je nového u Soudního dvoru EU? Přečtěte si naše novinky z DPH a dozvíte se vše podstatné.

Důležité termíny

  • Upozorňujeme na to, že žádosti o vrácení DPH z jiných členských států musí být podány nejpozději do 30. září 2019, jinak nárok na vrácení zaniká.
  • Společnosti, které mají zájem vytvořit DPH skupinu (případně rozšířit či snížit počet členů), by měly nejpozději do 31. října 2019 podat správci daně příslušnou žádost, aby bylo možné plánované kroky realizovat k 1. 1. 2020. Další možnost vytvoření/změn DPH skupiny nastane opět až za rok.

Novela zákona o DPH – sazby daně

V půlce září schválená novela zákona o DPH snižuje od 1. 4. 2020 či od 1. 5. 2020 (v závislosti na tom, kdy bude vyhlášena ve Sbírce zákonů) sazbu DPH na 10 % u služeb stravování včetně podávání točeného piva, u dodání elektronických knih a audioknih, u vodného a stočného, u kadeřnických a holičských služeb, oprav jízdních kol, obuvi, úprav a oprav oděvů a textilních výrobků.

Novela zákona o DPH – intrakomunitární obchod se zbožím

Poslanecké sněmovně byl k prvnímu čtení předložen návrh novely zákona o DPH, která by měla od příštího roku výrazně změnit podmínky přeshraničního obchodování se zbožím v rámci EU. Od ledna 2020 bychom se měli mimo jiné setkávat s novými podmínkami pro osvobození intrakomunitárních dodávek zboží, s novými pravidly pro zjednodušení dodávek přes konsignační sklad a s jinými postupy při přiřazování přepravy u řetězových dodávek zboží.

Mezi hmotněprávní podmínky pro možnost aplikace osvobození intrakomunitární dodávky zboží bude konkrétně patřit nově i předání DIČ odběratelem a uvedení intrakomunitární dodávky zboží do souhrnného hlášení. Novela přinese menší prostor pro rozhodování o přiřazení přepravy u řetězových dodávek zboží a bude stanovovat seznam dokumentů svědčících o skutečném provedení této přepravy, které by správce daně měl akceptovat jako dostatečný důkazní prostředek. Fungování call-off stock zjednodušení v ČR bude zcela odlišné od toho, na jaké jsou dnes podnikatelé běžně zvyklí, DPH například nebude samovyměřována k okamžiku přemístění zboží do konsignačního skladu.

Je nezbytné zaměřit se na nová pravidla co nejdříve a identifikovat dopady na váš byznys, neboť změny jsou relativně velmi obsáhlé.  Pro získávání, ověřování, oběh a archivaci nově požadovaných informací a dokumentů budete muset najít potřebná řešení, aby i v roce 2020 byla vaše společnost schopna obchodovat se zbožím v rámci EU bez větších zátěží způsobených aplikací DPH.

 Judikatura SDEU

Soudní dvůr v případu C-71/18 KPC Herning představil svůj pohled na prodej pozemku s nemovitostí v situaci, kdy má kupující nemovitost v úmyslu zdemolovat a postavit na pozemku jinou budovu. Dle názoru SDEU nejde o převod stavebního pozemku, což odporuje názoru dlouhodobě prezentovanému Generálním finančním ředitelstvím.

Článek je součástí zpravodaje dReport – září 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Novela zákona o DPH SDEU dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right