Daně 

Novinky z DPH [září 2022]

Novela zákona o DPH, která má mimo jiné zvýšit limit pro registraci plátce daně, stále prochází legislativním procesem. Vláda vydala nařízení, které mění rozsah zboží, při jehož dodání se aplikuje režim přenesení daňové povinnosti. Ministr financí zrušil prominutí DPH z dodání plynu a elektřiny. Nejen o tom jsou aktuální novinky z oblasti DPH.

Novela zákona o DPH – zvýšení limitu pro registraci

Novela zákona o DPH, na jejímž základě by měl být od 1. ledna 2023 zvýšen limit pro registraci jako plátce (z dosavadního 1 mil. Kč na 2 mil. Kč za dvanáct měsíců po sobě jdoucích), se stále nachází uprostřed legislativního procesu. V den uzávěrky neproběhlo ani druhé čtení v Poslanecké sněmovně. Novela kromě vlastního zvýšení limitu obsahuje i pravidla pro přechod mezi lety 2022 a 2023, a umožňuje dokonce některým osobám, které překročí limit 1 mil. Kč ještě v tomto roce, aby se přesto plátci DPH nestaly.

Režim přenesení daňové povinnosti

Novým nařízením vlády ČR č. 228/2022 byl od 10. 8. 2022 změněn rozsah aplikace režimu přenesení daňové povinnosti v případě dodání vybraných komodit (mobilní telefony, videoherní konzole či kovy). Došlo de facto k narovnání na původní stav platný do konce roku 2021, který byl však od ledna 2022 z důvodu zásahu do celních předpisů nechtěně pozměněn. Generální finanční ředitelství v navazující informaci sdělilo, že u dodávek realizovaných v období od 1. ledna 2022 do data vydání nařízení vlády nebude u dodání dotčených komodit zpochybňován žádný postup (tj. bude akceptován jak režim přenesení daňové povinnosti, tak i běžný režim aplikace DPH).

Zrušení prominutí DPH z dodání plynu a elektřiny

Ministr financí zrušil rozhodnutí ministryně financí o prominutí DPH z dodání elektřiny a plynu, které pokrývalo dodání těchto komodit v listopadu a prosinci 2021. Rozhodnutí má pouze účinky do budoucna, tj. nemění zpětně postup uplatnění daně. Prakticky je však důležité pro ty, kteří se rozhodnutím neřídili a drželi se striktně dikce zákona o DPH.

Judikatura SDEU

  • C-56/21 Arvi (opce zdanění)

V rámci rozhodnutí C-56/21 Arvi se Soudní dvůr zabýval otázkou týkající se rozsahu dobrovolného zdanění převodu nemovitostí. Dovodil poměrně širokou pravomoc členských států pro stanovení si vlastních podmínek pro aplikaci DPH. Jeví se tak, že podmínky českého zákona o DPH pro dobrovolné zdanění převodu nemovitostí (respektive pro dobrovolné zdanění nájmu nemovitostí) jsou v souladu s evropským právem.

  • C-247/21 Luxury Trust

Stanovisko generálního advokáta v případu C-247/21 Luxury Trust se týká aplikace zjednodušujících pravidel pro třístranný obchod. Ukazuje se, že prostřední osoba musí vystavit daňový doklad s jednoznačným textem odkazujícím se na aplikaci zjednodušujícího mechanismu. V opačném případě má obchod zcela odlišný daňový režim. Pokud Soudní dvůr akceptuje názor generálního advokáta, bude to mít dalekosáhlé dopady i do české praxe.

Daně v nemovitostech Novela zákona o DPH SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right