Daně 

Nový harmonogram dotačních výzev OP TAK na rok 2024

Rok 2024 přináší ambiciózní plán operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost s několika klíčovými výzvami, které mají posílit inovace, energetickou efektivitu a udržitelný rozvoj v českém průmyslu. Připravili jsme pro vás stručný přehled plánovaných výzev s předpokládanými termíny a alokacemi prostředků.

Název výzvy Podporované aktivity Oprávněný žadatelé Alokace Plánovaný termín vyhlášení
Aplikace Podpora provozních nákladů podnikového výzkumu a vývoje MSP*; velké podniky jen v tzv. účinné spolupráci 3 mld. Kč 1.Q 2024
Inovace Pořízení inovativních výrobních technologií za účelem zavádění inovovaných produktů do výroby MSP a small mid caps** 1 mld. Kč 1.Q 2024 +

4. Q 2024

Úspory energie Snížení úrovně konečné spotřeby energie v rámci renovací a výstavby podnikatelských budov či prostřednictvím výměny výrobních technologií za energeticky efektivnější MSP, velké podniky 5 mld. Kč 1.Q 2024
Potenciál Pořízení pokročilých technologií i stavebních nákladů pro rozvoj výzkumných a inovačních kapacit podniku MSP, velké podniky 1 mld. Kč 2. Q 2024
Digitální podnik Pořízení ICT produktů a služeb souvisejících se změnou výrobního postupu, rozšířením kapacity nebo rozšířením výrobního sortimentu MSP 2 mld. Kč 2. Q 2024
Služby infrastruktury Vybudování otevřené výzkumně-vývojové infrastruktury MPS, velké podniky 1 mld. Kč 3. Q 2024
Udržitelné hospodaření s vodou Úspory spotřeby vody v rámci hospodaření podniku MSP, velké podniky Bude upřesněno 4. Q 2024
Oběhové hospodářství Pořízení inovativních technologií pro efektivnější využívání zdrojů oběhového hospodářství  MSP a small mid caps** Bude upřesněno 4. Q 2024
*Malé a střední společnosti (do 250 zaměstnanců)
**Malé společnosti se střední tržní kapitalizací (do 499 zaměstnanců)

Tento plán výzev nabízí rozmanitou škálu příležitostí pro podniky různých velikostí a z různých odvětví a představuje klíčový krok k podpoře konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje v českém průmyslu. Sledujte oficiální kanály pro aktuální informace o vyhlášení jednotlivých výzev a nezmeškejte příležitost získat finanční prostředky pro inovativní projekty ve vašem podnikání.

OP TAK Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right