Daně 

Nový harmonogram výzev OP PIK pro rok 2020

Začátkem března byl vydán aktualizovaný harmonogram výzev programu OP PIK pro rok 2020. V tabulce níže uvádíme několik plánovaných výzev včetně termínů stanovených pro příjem žádostí o podporu v jednotlivých programech.

*MSP – malý a střední podnik, VP – velký podnik

OP PIK Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj
COVID-19  Daně 

COVID-19: Stabilizační balíček II, přehled stávajících opatření pro daňové poplatníky a úvěrový program COVID

Vláda zveřejnila další opatření pro daňové poplatníky a podnikatele v souvislosti se zmírněním dopadů pandemie koronaviru (tzv. stabilizační a liberalizační balíček II). Část těchto návrhů podléhá schválení v Parlamentu, který by měl návrhy projednávat ve stavu legislativní nouze. Pro velké a střední podniky prozatím nebyla schválena zásadní opatření v oblasti daní. Většina změn se týká odkladu placení daní na rok 2021 či promíjení různých sankcí, ale efektivně nejde o žádné promíjení daňové povinnosti. Jako účinná pomoc podnikatelům se však jeví částečné proplácení mzdy – tzv. kurzarbeit či poskytování úvěrů. 

24. 3. 2020