Daně 

Nový OP TAK je připraven

Ministerstvo průmyslu a obchodu dokončilo přípravy nového Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) pro programové období 2021–2027. Ten tak nahradí dosavadní Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

V rámci OP TAK je připraveno celkem 81,5 mld. Kč, které budou rozděleny mezi podniky a podnikatele v rámci jednotlivých tematických oblastí v průběhu 6 let. Podpora bude poskytována ve formě dotací, finančních nástrojů či jejich kombinace. Spolu s dalšími programy podpory je v tomto novém programovém období připraveno pro podniky a podnikatele rekordní množství dotačních prostředků, které mohou podniky čerpat pro financování svých projektů.

Prostředky jsou určeny především na zmírnění negativních dopadů pandemie, zvýšení produktivity českých firem, jejich posun v globálních hodnotových žebříčcích, posílení české ekonomiky a zvýšení životní úrovně obyvatel ČR, a to v souladu s řešením environmentálních, společenských a dalších aktuálních výzev.

Největším podílem budou podpořeny oblasti podpory zaměřené na posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace a posun k nízkouhlíkovému hospodářství.

Tematických oblastí je celkem 5 a jejich zaměření je následující:

  • Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace
  • Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP
  • Rozvoj digitální infrastruktury
  • Posun k nízkouhlíkovému hospodářství
  • Efektivnější nakládání se zdroji

Z důvodu návaznosti na unijní legislativu politiky soudržnosti pro programové období 2021–2027 došlo k posunu začátku programového období. Proto bylo možné dokončit přípravy OP TAK až poté. Pro dokončení a konečné schválení je ještě nezbytné získat odsouhlasení vlády ČR, k němuž by mělo dojít na přelomu září a října, následně dojde k oficiálnímu předložení Evropské komisi. Z těchto důvodů je vyhlášení prvních výzev očekáváno až na konci prvního kvartálu roku 2022.

Poradenství v oblasti veřejné podpory

Dotace, investiční pobídky či daňové úlevy jsou v podnikatelském sektoru často využívané formy podpory. Česká republika totiž nabízí investorům jeden z nejvíce atraktivních systémů dotací a pobídek v rámci Evropské unie. Zvažujete využití finanční podpory pro svou společnost i vy? Potom neváhejte a kontaktujte nás! Naši odborníci vám rádi pomohou získat prostředky z těchto zdrojů plně v souladu s podmínkami a na míru vašim potřebám.

Na našich webových stránkách najdete kompletní informace o poradenských službách v oblasti veřejné podpory, které nabízíme, jakož i souhrn aktuálních příležitostí a veřejných výzev. Zhlédnout můžete také naše online semináře na téma veřejné podpory nebo si přečíst některý z našich podrobných průzkumů.

OP TAK Ministerstvo průmyslu a obchodu Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right