Deloitte živě 

Czech Best Managed Companies

Jste česká soukromě vlastněná společnost? Chcete si ověřit sílu vaší firemní strategie, managementu a dosavadních výsledků a nasměrovat svůj další rozvoj správným směrem? Pak se do 15. října přihlaste do nového programu Czech Best Managed Companies, který podporuje rozvoj podnikání a oceňuje celkový úspěch společnosti jako výsledku kvality managementu.

Získáte zpětnou vazbu, která vám pomůže při nastavování dalšího úspěšného rozvoje v dlouhodobém horizontu, a zároveň se stanete součástí globálního společenství úspěšných privátních firem sdílejících vzájemně své příběhy i zkušenosti.

„Program Best Managed Companies není klasickou soutěží, je to certifikace určená pro soukromě vlastněné společnosti, která oceňuje jejich kvalitu, způsob řízení, dosažený úspěch a schopnosti,“ vysvětluje partner Miroslav Svoboda, který vede iniciativu Deloitte Private a BMC v České republice, a doplňuje: „Proces získávání certifikace je založen zejména na interakci. Vyplnění dotazníku a předložení příslušných dokumentů je sice také potřeba, ale hlavní přínos je v osobní diskusi a prezentaci způsobu řízení společnosti a její strategie ve srovnání s globálními standardy.”

Mirku, kdo by se měl do programu Czech Best Managed Companies přihlásit?

Tato iniciativa je zaměřená na privátně vlastněné společnosti, které mají českého či slovenského vlastníka (centrálu ale musí mít v Česku), mají minimálně 15 zaměstnanců, 250 milionů obrat a 3 roky reálného fungování na trhu. Ideální firmou je ta, která má ve své strategii a plánech expanzi jak na českém, tak i mezinárodním trhu. Například rodinná firma, která má perspektivu a chce si potvrdit, že svůj byznys dělá dobře a udržitelně, a dát to veřejně najevo. Pro management i zaměstnance to může být i určité zadostiučinění za jejich práci a úspěch. Smysl to dává také v případě rodinných firem, kde se řeší nástupnictví. Příkladů ze zemí, kde již program Best Managed Companies probíhá, bychom našli mnoho.

Cílem programu je identifikovat silné a slabé stránky a zhodnotit, jak je firma úspěšná ve 4 základních oblastech. Jaké to jsou?

Odborná nezávislá porota hodnotí kvalitu řízení firmy a managementu, se zaměřením na (1) strategické směřování, (2) produktivitu a inovace, (3) firemní kulturu včetně společenské odpovědnosti a (4) strukturu řízení a finanční výkonnost. Máme k dispozici globální a ověřenou metodiku a srovnání, z nichž vyplývá, že pokud jste dobří v těchto čtyřech oblastech, budete na trhu úspěšní.

Pokud se firma přihlásí a splní podmínky, projde v rámci registrační fáze workshopem „Best Managed Lab“. Co konkrétního jí to přinese?

Tento workshop je koncipovaný tak, aby management nemusel složitě analyzovat naše kritéria a požadavky na informace pro posouzení, jak si stojí právě v oněch čtyřech klíčových oblastech. V rámci osobního setkání se přirozeně diskutuje vše podstatné, od silné firemní kultury, zapojení lidí, strategii, schopnostech a dovednostech, až po dlouhodobé cíle a schopnost držet se svých zásad. Výsledkem času stráveného touto diskusí je výstup, který bude kromě informací o stavu společnosti, které vyplynou z tohoto Labu, obsahovat i shrnutí ideálního stavu, ke kterému budou informace porovnávány v rámci hodnocení. Výstup tak dá firmě rámec i konkrétní podněty, které jí umožní se posouvat dále. Věřím, že management ocení i unikátní možnost prodiskutovat své úspěchy i problémy a starosti s profesionály s mnohaletými zkušenostmi v oboru.

Best Managed Lab: workshop se zpětnou vazbou a podklady pro porotu

Partneři, ředitelé a manažeři z Deloitte vs. 4 až 5 lidí z top managementu, ideálně včetně vlastníka firmy, a další klíčoví lidé spolu s odbornými garanty programu. Taková bude sestava Best Managed Labu, kterého se zúčastní přihlášené firmy po splnění základních podmínek v první fázi, tedy před vyplněním závazného dotazníku, podle něhož odborná porota rozhodne o certifikaci. Cílem „laboratoře“ bude připravit manažerský tým na podrobnější rozpracování přihlášky dle jednotlivých hodnotících kategorií, aby vše bylo v souladu s pravidly programu a došlo k úspěšnému dokončení registrační fáze. Workshop bude zakončen udělením zpětné vazby od koučů. Ti současně připraví doporučení porotě, jež bude rozhodovat o udělení certifikace.

Na trhu je podobných programů hodně, v čem se právě tento odlišuje?

Best Managed Companies je globální program s dlouholetou historií. Kombinací tohoto mnohaletého know-how z mezinárodního prostředí s českými reáliemi a našimi zkušenostmi z každodenní podnikatelské praxe jsme program připravili tak, aby přinesl užitek českým firmám. Účastníci získají hodnotnou zpětnou vazbu, možnost rozšířit svoji síť kontaktů, porovnat své příběhy a zkušenosti a stanou se součástí globální skupiny stejně oceněných společností a jejich managementů. Získají tak odbornou podporu, to vše s cílem zajistit si úspěch i v budoucnu. Budou schopni identifikovat překážky a soustředit se na výzvy, které jsou před nimi.

Jaký signál vyšle oceněná firma na trh?

Na trhu se bojuje o talenty, takže získání certifikátu Czech Best Managed Company uchazečům jasně ukáže, že to firma myslí vážně a že se řídí jasně danými principy a pravidly. Je to potvrzení, že daná firma je dobře řízená, s dobrou perspektivou do budoucna, a také že je společensky odpovědná, protože do společnosti něco vrací.

Trh si samozřejmě takových věcí všímá, je to punc určité kvality. To potvrzuje i opakovaný zájem společností o účast v tomto programu. Kolegové z irského Deloitte certifikují firmu, která se do Best Managed Companies přihlašuje již 11 let a ocenění pravidelně získává. Certifikát se uděluje vždy na rok a firma ho může získat opakovaně.

Zmínil jsi irský příklad, jaká je vůbec historie této iniciativy?

Program přichází do České republiky z Kanady, kde má za sebou 26letou historii. Vedle Kanady se titul uděluje v dalších 15 zemích a do konce příštího roku se rozšíří do dalších 20 včetně Francie, Velké Británie a Japonska.

Chcete se stát součástí nejlépe řízených společností a získat certifikát Czech Best Managed Company? Přihlaste se do 15. října 2019 na bestmanagedcompanies.cz.

Deloitte živě 

Zápisky z cest: Lucembursko, malá země s nejvyšším HDP na světě a národnostně pestrým obyvatelstvem

Jaké to je žít a pracovat v Lucemburku? Na tuto otázku jsem se v září 2019 rozhodla najít na vlastní kůži odpověď. Moje jméno je Markéta Pomahačová, pracuji v daňovém oddělení Deloitte a strávila jsem tři měsíce na secondmentu (dočasném pracovním pobytu) v hlavním městě Lucemburska. Věděli jste například, že přibližně čtyři pětiny lidí v Lucemburku jsou zaměstnanci z okolních států, kteří sem každý týden dojíždí za prací? Nebo že lucemburštinu, tamní úřední jazyk, v Lucembursku prakticky neuslyšíte? Podívejte se na mé krátké zápisky z cest a okuste tak na moment i vy, jaký je život v nejmenší zemi Beneluxu. 

7. 1. 2020
Deloitte živě 

10 článků z Deloitte, které byste si měli přečíst, ještě než skončí rok 2019

Uplynulý rok z pohledu Deloitte a výběr z více než 400 zpráv, aktualit a reportáží zachycujících aktuální trendy, novinky, produkty, tipy pro váš byznys i život v Deloitte. Přesně o tom je poslední příspěvek letošního roku, který jsme pro vás připravili. Přejeme vám hodně štěstí, úspěchů i pohody po celý rok 2020. A dostatek kvalitního čtení! 

20. 12. 2019
Deloitte živě 

Zápisky z cest: Výrazné chutě, netradiční kombinace i audit v mexickém Monterrey

Pětimilionové město Monterrey se „nezklidní“ v žádnou hodinu – tisíce aut, stovky obchodů na ulici, pouliční vozíky s jídlem, které vám nabízejí k ochutnávce různorodá jídla. V kontrastu s tím luxusní auta, mrakodrapy, zkrátka úplně jiný životní styl v bohatší čtvrti. Monterrey je město plné protikladů, pestrosti i výrazných chutí. Ale hlavně mé útočiště na šest týdnů, které jsem strávil v mexické pobočce v Deloitte, kam jsem se vydal, abych poznal místní audit. 

18. 12. 2019