Daně 

KS: Nepeněžní plnění ve formě benefitu od zaměstnavatele může mít i podobu peněžitého plnění

Zákon o dani z příjmů stanoví, že osvobozeným příjmem zaměstnance je nepeněžní plnění ve formě využití zdravotnických, vzdělávacích nebo rekreačních zařízení, příspěvku na kulturní či sportovní akce, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci za splnění dalších podmínek dle zákona o dani z příjmů.

V nedávném rozsudku č. 29 Af 89/2018-68 z prosince 2021 krajský soud opět potvrdil, že pro splnění podmínek osvobozeného příjmů zaměstnance může nepeněžní plnění od zaměstnavatele ve prospěch zaměstnance mít i tu podobu, kdy si zaměstnanec dané zboží nebo službu uhradí sám a zaměstnavatel mu poskytne účelově vázané finanční prostředky, ať již zálohově, nebo oproti již prokazatelně vynaloženým výdajům.

Pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob je důležité, aby prostředky byly použité na daný účel tak, jako by je vynakládal zaměstnavatel, a nikoliv to, zda dané zboží či službu hradí zaměstnavatel napřímo dodavateli.

Daň z příjmů Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right