Daně 

Od ledna se změní způsob podpisu daňových přiznání v EPO

Finanční správa vydala na začátku září aplikaci ePodpisFS, která od příštího roku nahradí stávající způsob podepisování daňových přiznání prostřednictvím webové aplikace EPO pomocí podpisových souborů s kvalifikovaným certifikátem.

Stávající způsob, kdy uživatel vyplní daňové přiznání (nebo nahraje XML) a zvolí možnost podpisu pomocí kvalifikovaného certifikátu, který vybere z úložiště v prohlížeči, případně z disku počítače, bude fungovat pouze do konce roku 2020. Od ledna 2021 bude tento způsob podepisování zrušen a dále již bude fungovat pouze podpis pomocí nové ePodpisFS aplikace, popřípadě zůstane zachován podpis pomocí datové schránky.

Pokud byste si tedy nadále přáli využívat pro autentizaci podávaných přiznání kvalifikovaný certifikát nebo pokud z nějakého důvodu nemáte možnost autentizovat daňová přiznání jinak, bude nezbytné, aby se vaše IT oddělení s touto aplikací seznámilo a potřebným uživatelům ji nainstalovalo. Bez administrátorských práv totiž aplikaci není možné nainstalovat.

Zároveň bychom tímto chtěli upozornit, že je možné, že finanční správa bude do světa pravidelně vypouštět updaty a nové verze aplikace, které mohou ovlivnit jak vzhled, tak funkčnost. To by mohlo být problematické pro uživatele, kteří neznají český jazyk, jelikož jak aplikace, tak návod a informace k ní jsou prozatím dostupné pouze v češtině.

Přímé daně dReport zpravodaj Finanční správa Daňové přiznání
Daně 

Připravte se na prokazování přeshraničních transakcí

Kam směřuje trend daňových kontrol u přeshraničních plateb? Jednoznačně k prokazování naplnění podmínek pro uplatnění výhodných daňových režimů, a to nikoliv pouze formálně, ale i fakticky. Není to ojedinělý trend, různé nástroje a opatření daňových správ ve světě cílí posledních pár let na jediné – zabránit daňovým únikům a zamezit situacím, kdy jsou příjmy daněny ve státech s nižší nebo nulovou mírou zdanění. A nejjednodušší cesta vede přes kontrolu takových společností, které dané příjmy do zahraničí vyplácí. 

25. 11. 2021