Deloitte živě 

Od práce pro klienty ke vzdělávání studentů na univerzitách

Již druhý semestr na VŠE probíhá výuka finančního modelování na Fakultě financí a účetnictví (FFU), kterou vedou naši kolegové Samuel Zima a Norbert Skákala. Kurz má velký úspěch a hlásí se do něj velké množství studentů. Co bylo inspirací pro jeho vytvoření? Jak kurz probíhá a jaké jsou nejnovější standardy v oblasti finančního modelování?

Ahoj Samueli, Norberte, mohli byste se nám na úvod krátce představit?

Samuel: Ahoj, samozřejmě. Jsem manažer v oddělení oceňování a finančního modelování společnosti Deloitte. Ve společnosti pracuji již sedmým rokem, a kromě oceňování se specializuji hlavně na finanční modelování. Jako tým jsme součástí oddělení finančního poradenství Deloitte, které se věnuje i dalším oblastem jako M&A, Corporate finance a jiné. I dnes si mnoho lidí Velkou čtyřku spojuje hlavně s auditem nebo daňovými službami, děláme však i další zajímavé věci.

Norbert: Ahoj, já stejně jako Sam patřím do týmu oceňování a finančního modelování, kde pracuji na pozici senior konzultant. Náš tým má na starosti primárně zpracování ocenění, ať už celých podniků nebo jednotlivých částí. Kromě toho se samozřejmě věnujeme i dalším věcem, přičemž jednou z hlavních je, že pro naše klienty vytváříme nebo revidujeme různé druhy finančních modelů. Ve společnosti Deloitte pracuji již čtyři roky.

Co je to vlastně ten finanční model? Co si pod pojmem finanční modelování může čtenář představit?

Samuel: Zjednodušeně řečeno, pod finančním modelem si představte kalkulaci v Excelu, kde se obvykle snažíte nasimulovat budoucí vývoj finančních nebo i nefinančních ukazatelů. Asi nejčastějším případem je situace, kdy se snažíte naprojektovat, jak bude v budoucnu vypadat hospodaření společnosti. To se obvykle dělá tak, že sestavíte tzv. integrovaný model 3 základních finančních výkazů – výkazu zisku a ztráty, rozvahy a výkazu peněžních toků.

Norbert: Přesně tak. Je to jako vytvořit obraz budoucnosti podniku na plátně Excelu. Nikdo vám nedokáže přesně říct, jak bude budoucnost vypadat, jaká bude realita. Finančním modelem se snažíte tuto realitu nasimulovat na základě vhodně zvolených předpokladů a veškerých informací, které jsou známé při jeho tvorbě. Zakomponováním různých scénářů lze navíc lépe zachytit možný vývoj budoucnosti.

Co bylo inspirací pro vytvoření kurzu Finančního modelování na VŠE?

Samuel: S VŠE spolupracujeme dlouhodobě a této vzájemné spolupráce si velice vážíme. Často na univerzitě přednášíme, máme za sebou několik úspěšných akcí. Ať už je to například „hackathon“ ve finančním modelování, soutěž pro studenty, kterou zastřešoval kolega Radovan Fišer nebo kolega Petr Čihák, který dlouhodobě poskytuje studentům podporu při psaní diplomových prací tím, že se zapojuje do diplomového semináře. Teď navíc společně připravujeme velkou oceňovací konferenci, která proběhne již za necelý měsíc. Samostatný předmět jsme však dosud neměli.

Finanční modelování navíc dlouhodobě považujeme za oblast, která je pro mnoho lidí (včetně studentů) stále neznámá. Pokud pracujete v oblasti financí, setkáte se s finančním modelováním v nějaké podobě téměř všude. Interní finance, poradenství, bankovnictví nebo svět investic, tam všude se finanční modely používají jako nezbytná součást rozhodovacího procesu. V online prostředí existuje mnoho kurzů finančního modelování, nicméně pro české studenty jsou podle mého názoru stále příliš vzdálené. To, co je v zahraničí standardem, si u nás teprve hledá své místo. I proto jsme se rozhodli pro vedení plnohodnotného kurzu, kde se toho mohou studenti spoustu naučit.

Pro nás to má samozřejmě i ten benefit, že se snažíme nejšikovnější studenty oslovit přímo s nabídkou možné spolupráce nebo se nám sami přihlásí. Jeden z absolventů pilotního kurzu je nyní dokonce naším novým kolegou.

Mohli byste popsat strukturu kurzu a způsob, jakým integruje přednášky a praktická cvičení?

Norbert: Výuka probíhá jednou týdně v délce 90 minut, obvykle se jedná o kombinaci přednášky a praktického cvičení, kde se procvičuje to, co zaznělo na přednášce. Kurz je určen pro studenty navazujícího studia a probíhá výhradně v angličtině. Na začátku výuky vždy představíme vybraný koncept z finančního modelování a poté studentům necháváme prostor pro řešení připravených praktických cvičení v Excelu. V rámci kurzu mají studenti možnost seznámit se se standardizovanými postupy při tvorbě finančních modelů, naučit se vhodně strukturovat finanční model a vyzkoušet si modelování finančních výkazů nebo jejich jednotlivých částí. Navíc studenty učíme principy správného psaní vzorců, mají možnost procvičit si užitečné funkce a studenti se také dozvědí tipy pro efektivní práci s Excelem.

Na první dojem se může někomu zdát, že jenom učíte studenty, jak správně používat Excel. Lze za tím vidět něco víc?

Samuel: Opravdu se nejedná jen o Excel, ten lze vnímat spíše jako nástroj v kontextu finančního modelování. Finanční modelování je naopak mnohem složitější záležitost a existuje mnoho faktorů, které musí zkušený odborník zohlednit. Tvorbu modelu je třeba předem promyslet – jak bude model vypadat, kdo ho bude používat, jaké budou hlavní části modelu a k čemu by měl sloužit, resp. co je hlavním výstupem. Jen málokdo ví, že kromě například oceňovacích nebo účetních standardů existují také standardy pro finanční modelování. Zmínil bych například standard FAST nebo Financial Modelling Code od ICAEW. K těmto standardům se v zahraničí hlásí řada společností, které se na tuto oblast specializují. Jejich dodržování má smysl, protože snižuje riziko možných chyb v modelech a přispívá k větší transparentnosti celého oboru.

Jaká je vaše vize budoucnosti kurzu finančního modelování? Plánujete rozšířit nabídku kurzů nebo spolupráci s dalšími firmami nebo univerzitami?

Samuel: V současné době neplánujeme žádné zásadní změny. Víme, že o kurz je velký zájem, snažíme se hlavně navýšit kapacitu, aby všichni studenti, kteří mají o kurz zájem, měli možnost se zapsat. Kromě výuky na VŠE příležitostně přednášíme i na Institutu ekonomických studií (IES) Univerzity Karlovy, ale tam je to v mnohem menším rozsahu. Co se týče spolupráce s firmami, tak i tam se snažíme tuto oblast posouvat a rozvíjet. Nedávno jsme na toto téma absolvovali další školení pro zaměstnance v bance a ohlasy byly pozitivní. I to je pro nás potvrzení, že jdeme správným směrem.

Jak hodnotíte úroveň připravenosti studentů?

Norbert: Co se týče připravenosti studentů, je samozřejmě různá. Máme studenty, pro které je finanční modelování něčím zcela novým, ale máme i studenty, kteří se s modelováním již setkali. Studentům předáváme spoustu informací, ale snažíme se, aby každá hodina byla zajímavá.

Samuel: Necháváme studentům prostor modelovat přímo v hodině, navíc jsme po celou dobu k dispozici, takže pokud někdo opravdu neví, jak postupovat, snažíme se ho vést krok za krokem.

Jakým výzvám jste při výuce finančního modelování čelili a jak jste je řešili?

Samuel: Pro mě osobně je to určitě přednášení. Ve srovnání s prací pro klienty je to něco trochu jiného, navíc finanční modelování v Excelu je spíše technické téma. Původně jsme si mysleli, že se to dá zvládnout bez nějaké větší přípravy, ale teď už vím, že pokud to člověk chce odpřednášet zajímavě, musí tomu věnovat nějaký čas.

Norbert: Určitě je to čas strávený přípravou materiálů. Studenti jsou navíc zvědaví a často mají zajímavé dotazy. Někdy je těžké vysvětlit nějaký koncept hned napoprvé tak, aby ho pochopil i ten, kdo se s modelováním ještě nesetkal.

Jaké příležitosti mají studenti k dalšímu rozvoji svých dovedností v oblasti finančního modelování mimo výuku, například formou workshopů, soutěží nebo networkingových akcí?

Samuel: Existuje spousta dalších online kurzů, některé jsou zdarma, jiné placené. V dnešní době je možné získat pro tento obor i certifikaci, zmínil bych například akreditace od Financial Modeling Institute, které jsou celosvětově asi nejznámější. Pro opravdové nadšence rozhodně doporučuji vyzkoušet si účast v globální soutěži Financial Modelling World Cup (dříve znám jako Modeloff), kde si můžete poměřit své síly s nejnadanějšími lidmi v oboru z celého světa.

Norbert: Pokud to člověk myslí vážně, určitě bych studentům dál doporučil trávit s Excelem co nejvíc času. S modelováním je to jako s jakoukoliv další dovedností, čím víc času nad tím strávíte, tím lépe Vám to půjde.

Můžete se na závěr podělit o nějaké nezapomenutelné anekdoty nebo zážitky z výuky?

Norbert: Dnes již není překvapením, že s rozvojem umělé inteligence (AI) se studenti snaží usnadnit si práci. Při vypracování jednoho zadání bylo zřejmé, že jeden z našich studentů použil AI, aby mu napsala vzorce na výpočet v Excelu. Při kontrole řešení jsme zjistili, že vzorec byl zbytečně složitý, a navíc při změnách vstupních hodnot nefungoval správně. Ačkoli i my zkoumáme využití AI pro efektivnější práci, to, co se stalo, nás utvrdilo v tom, že nelze slepě používat umělou inteligenci bez toho, aby člověk plně rozuměl teoretickým konceptům.

Samuel: Pro mě osobně je tam zážitků víc. Zpětně bych se určitě vrátil k pilotnímu kurzu, kde to zpočátku vypadalo, že o kurz nebude velký zájem. Nakonec jsme měli naplněnou kapacitu a 22 studentů ze 6 zemí.

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right