Technologie  Právo 

Od robotizace k umělé inteligenci. V právních službách

Jako v dalších odvětvích, také v právu inovace postupně určí nová pravidla hry. Za některé služby perspektivně klienti advokátům přestanou platit úplně. Anebo budou ochotni platit mizivé částky. Již nyní však existuje celé spektrum technologií, které mohou posouvat efektivitu právních služeb. A to od základní „robotizace“ právního poradenství, až po zapojení umělé inteligence. Kde se na této škále nachází to správné řešení pro vás?

Někdo se dívá na aktuální technologický vývoj právních služeb jako na přechod k masivnímu využití automatizace přípravy dokumentů. Někdo naopak bere tento proces jako dlouhé čekání na správnou umělou inteligenci, která změní celé odvětví. Obojí je dobře. Ale obojí je také špatně.

Transformace pod vlivem technologií
Právní odvětví je natolik rozmanité, že rozmanitá bude i cesta jeho transformace pod vlivem nových technologií. Především neexistuje pouze jedna správná „automatizace“ pro celé právní odvětví. Existuje celá škála stupňů možných řešení.

Nejjednodušší stupeň vývoje představuje robotická automatizace (RPA), kdy robotický software de facto předstírá lidské konání typu jednoduchých opakovaných úkonů, jako je vkládání dat do dokumentů. Na druhém stupni se nachází kognitivní automatizace, kdy je s využitím strojového učení a pokročilé analytiky napodobován lidský úsudek v jednoduchých situacích. Zde si představme analýzu textu, detekci podvodů, inteligentní FAQ komunikaci s klientem, atp. Třetím stupněm je umělá inteligence, která má fakticky rozšířit inteligenci lidskou. V současnosti ho reprezentuje interpretace komplexních smluv, včetně možnosti jejich schválení v systému, pokud se neodchylují od standardu. Výhledově pak půjde i o komplexní interakce s klientem.

Tři stupně k vítezství
Příkladem využití řešení prvního stupně je systém, který při legislativní změně, identifikované a zadané do systému, kupříkladu interním právním oddělením, umí vygenerovat novou sadu dokumentů a ty pak zaslat k akceptaci klientovi elektronickou poštou.

Dokladem kognitivní automatizace může být GDPR chatbot, kterému je možné klást otázky v normální řeči. Chatbot interpretuje otázku, následně položí několik doplňujících dotazů, aby zúžil řešený problém. Pokud výsledná otázka splňuje daná kritéria, poskytne chatbot sám odpověď. Pokud jde však o otázku spojenou s rizikem přesahujícím určitou hranici, je komunikace s klientem přesměrována na člověka.

Konečně ukázkou řešení zahrnujícího prvky umělé inteligence je analytický nástroj, který je v rámci akviziční prověrky schopen projít rozsáhlé portfolio dokumentů, třeba k syndikovaným úvěrům s rozhodným právem dokumentace v několika jurisdikcích. Nástroj pro zhodnocení aplikuje na každý dokument sadu základních otázek. Díky tomu následně identifikuje dokumenty, na které se má zaměřit pozornost transakčního týmu – jinými slovy, kde je nutná lidská revize. Nástroj výrazně zvyšuje efektivitu času vynaloženého specialisty na rozsáhlých transakcích.

Co je ovšem nejdůležitější, výše uvedené příklady nejsou teoretickou možností. Jsou něčím, co trh již nyní poskytovatelům právních služeb a interním právním oddělením nabízí.

Automatizace je příležitost
Klíčové je využít inovace tam, kde umí ušetřit náklady a zároveň snížit rizika. Je tedy pravděpodobné, že v současné době u řady klientů a v interních odděleních nejširší uplatnění nalezne nějaká podoba automatizace vytváření dokumentů. De facto neexistuje důvod, proč v nějaké podobě nezavést automatizované vytváření dokumentů pro řadu procesů. Naopak zpravidla dojde ke snížení rizika plynoucího z možné lidské chyby při vytváření velkého množství opakujících se dokumentů.

Tímto to však rozhodně neskončí. Za pozoruhodný lze označit fakt, že spatřila světlo světa umělá inteligence, která je schopna porazit člověka v pokeru. Poker je totiž tzv. hra s neúplnými informacemi. A je tedy velmi blízká dejme tomu negociaci smlouvy. Co nás může určitě těšit, že při vývoji této AI šlo o spolupráci českých a kanadských univerzit.

Kdy se tedy poprvé na vyjednávání setkáme s kolegou na druhé straně stolu, který bude celou dobu koukat do tabletu, kde mu bude AI radit, jak na nás? Technické řešení, které to umožňuje, je již k dispozici.

Transformace právního odvětví tedy již začala. Jaký první krok na škále možností automatizace si vyberete vy, dnes?

Článek vyšel ve zkrácené podobě v příloze týdeníku Ekonom věnované Inovativním právníkům 2018, 7. června 2018

 

 

Robotika Umělá inteligence
Technologie  Lidé 

Kancelářím odzvonilo. Home office se během pandemie osvědčil, firmy plánují do budoucna umožnit práci odkudkoli

Home office se v důsledku koronavirové pandemie stal poměrně často skloňovaným pojmem. A je zřejmé, že trend přesouvání pracovního místa do našich domovů (resp. mimo kancelář) bude mít vliv na naši práci i do budoucna. Není proto radno jej podceňovat – na jedné straně sice přináší zaměstnancům pohodlí a flexibilitu, na straně druhé může být i zdrojem stresu a frustrace. Podívejte se společně s námi pod pokličku budoucnosti práce a pracovního prostředí a zjistěte, jak mohou společnosti nastavit efektivní a udržitelný model práce odkudkoliv a stát se virtuálními organizacemi. Tentokrát se zaměříme na téma pracovního místa. 

28. 5. 2021
Technologie 

Budoucnost českého bankovnictví: Online služba Servis 24 končí, prim budou hrát chytrá digitalizace, BankID i chatboti

Trend přesouvání služeb do online prostředí hýbe celosvětovým trhem již několik let a jednou z nejsledovanějších oblastí je jednoznačně digitalizace bankovnictví. Poskytovatelé finančních služeb se různými cestami snaží zajistit, aby jejich klienti mohli maximum interakcí uskutečnit pohodlně z domova skrze počítač či telefon. Jednou z prvních online platforem, která toto umožňovala i českým uživatelům, bylo internetové bankovnictví Servis 24 České spořitelny. Po přibližně dvou dekádách byl však jeho provoz v roce 2021 ukončen, aby uvolnil prostor novějším technologiím. Na tomto projektu se podílela také společnost Deloitte. Co konec jednoho z nejpoužívanějších českých internetových bankovnictví provázelo? A jaká je budoucnost finančních online služeb? 

25. 5. 2021
Právo 

Chráněný účet: štít proti neoprávněným exekucím a dluhové pasti

V rámci obrany před neoprávněnými exekucemi si budou moci povinní od 1. července zřídit tzv. chráněný účet. Chráněný účet nebude možné postihnout exekucí a má sloužit k ukládání finančních prostředků, které exekuci nepodléhají, jako je například výživné nebo nezabavitelné minimum ze mzdy. Institut chráněných účtů má řešit zejména situace vícenásobných exekucí, kdy příjem povinného podléhá nejprve srážkám ze mzdy a zbývající částka následně podlehne další exekuci, tentokrát přikázáním pohledávky z účtu. Pojďme se podívat, jak bude nový nástroj fungovat. 

25. 5. 2021