Technologie  Právo 

Od robotizace k umělé inteligenci. V právních službách

Jako v dalších odvětvích, také v právu inovace postupně určí nová pravidla hry. Za některé služby perspektivně klienti advokátům přestanou platit úplně. Anebo budou ochotni platit mizivé částky. Již nyní však existuje celé spektrum technologií, které mohou posouvat efektivitu právních služeb. A to od základní „robotizace“ právního poradenství, až po zapojení umělé inteligence. Kde se na této škále nachází to správné řešení pro vás?

Někdo se dívá na aktuální technologický vývoj právních služeb jako na přechod k masivnímu využití automatizace přípravy dokumentů. Někdo naopak bere tento proces jako dlouhé čekání na správnou umělou inteligenci, která změní celé odvětví. Obojí je dobře. Ale obojí je také špatně.

Transformace pod vlivem technologií
Právní odvětví je natolik rozmanité, že rozmanitá bude i cesta jeho transformace pod vlivem nových technologií. Především neexistuje pouze jedna správná „automatizace“ pro celé právní odvětví. Existuje celá škála stupňů možných řešení.

Nejjednodušší stupeň vývoje představuje robotická automatizace (RPA), kdy robotický software de facto předstírá lidské konání typu jednoduchých opakovaných úkonů, jako je vkládání dat do dokumentů. Na druhém stupni se nachází kognitivní automatizace, kdy je s využitím strojového učení a pokročilé analytiky napodobován lidský úsudek v jednoduchých situacích. Zde si představme analýzu textu, detekci podvodů, inteligentní FAQ komunikaci s klientem, atp. Třetím stupněm je umělá inteligence, která má fakticky rozšířit inteligenci lidskou. V současnosti ho reprezentuje interpretace komplexních smluv, včetně možnosti jejich schválení v systému, pokud se neodchylují od standardu. Výhledově pak půjde i o komplexní interakce s klientem.

Tři stupně k vítezství
Příkladem využití řešení prvního stupně je systém, který při legislativní změně, identifikované a zadané do systému, kupříkladu interním právním oddělením, umí vygenerovat novou sadu dokumentů a ty pak zaslat k akceptaci klientovi elektronickou poštou.

Dokladem kognitivní automatizace může být GDPR chatbot, kterému je možné klást otázky v normální řeči. Chatbot interpretuje otázku, následně položí několik doplňujících dotazů, aby zúžil řešený problém. Pokud výsledná otázka splňuje daná kritéria, poskytne chatbot sám odpověď. Pokud jde však o otázku spojenou s rizikem přesahujícím určitou hranici, je komunikace s klientem přesměrována na člověka.

Konečně ukázkou řešení zahrnujícího prvky umělé inteligence je analytický nástroj, který je v rámci akviziční prověrky schopen projít rozsáhlé portfolio dokumentů, třeba k syndikovaným úvěrům s rozhodným právem dokumentace v několika jurisdikcích. Nástroj pro zhodnocení aplikuje na každý dokument sadu základních otázek. Díky tomu následně identifikuje dokumenty, na které se má zaměřit pozornost transakčního týmu – jinými slovy, kde je nutná lidská revize. Nástroj výrazně zvyšuje efektivitu času vynaloženého specialisty na rozsáhlých transakcích.

Co je ovšem nejdůležitější, výše uvedené příklady nejsou teoretickou možností. Jsou něčím, co trh již nyní poskytovatelům právních služeb a interním právním oddělením nabízí.

Automatizace je příležitost
Klíčové je využít inovace tam, kde umí ušetřit náklady a zároveň snížit rizika. Je tedy pravděpodobné, že v současné době u řady klientů a v interních odděleních nejširší uplatnění nalezne nějaká podoba automatizace vytváření dokumentů. De facto neexistuje důvod, proč v nějaké podobě nezavést automatizované vytváření dokumentů pro řadu procesů. Naopak zpravidla dojde ke snížení rizika plynoucího z možné lidské chyby při vytváření velkého množství opakujících se dokumentů.

Tímto to však rozhodně neskončí. Za pozoruhodný lze označit fakt, že spatřila světlo světa umělá inteligence, která je schopna porazit člověka v pokeru. Poker je totiž tzv. hra s neúplnými informacemi. A je tedy velmi blízká dejme tomu negociaci smlouvy. Co nás může určitě těšit, že při vývoji této AI šlo o spolupráci českých a kanadských univerzit.

Kdy se tedy poprvé na vyjednávání setkáme s kolegou na druhé straně stolu, který bude celou dobu koukat do tabletu, kde mu bude AI radit, jak na nás? Technické řešení, které to umožňuje, je již k dispozici.

Transformace právního odvětví tedy již začala. Jaký první krok na škále možností automatizace si vyberete vy, dnes?

Článek vyšel ve zkrácené podobě v příloze týdeníku Ekonom věnované Inovativním právníkům 2018, 7. června 2018

 

 

Robotická automatizace procesů Kognitivní robotická automatizace RPA Umělá inteligence Budoucnost práce
Technologie 

Budoucnost dopravy: Centralizace dopravních operačních systémů jako cesta pro udržitelný rozvoj

Drtivá většina obyvatel vyspělých zemí využívá moderních dopravních prostředků každý den. Evoluce všech způsobů dopravy je dnes natolik rychlá, komplexní a přirozená, že už se nad ní ani nepozastavujeme. Každý student, který na cestě do školy nasedne na tramvaj a bezkontaktně zaplatí jízdenku, dokonce i každý turista, který se po městě projíždí na sdílené koloběžce, je však součástí této modernizace. Podívejte se společně s námi, jaké moderní technologie v oblasti dopravy dnes využíváme a položme si otázku: Dokážeme je propojit v jeden provázaný a funkční celek dříve, než nám přerostou přes hlavu? 

16. 8. 2019
Technologie  Daně 

Podpora modernizace a automatizace výroby v oblasti Průmyslu 4.0

Plánujete modernizovat a automatizovat výrobu či zavádět nové procesy řízení podnikatelských aktivit? Jsou s těmito plány spojené investice finančních prostředků do výrobních či souvisejících technologií nebo do informačních systémů a jiného SW/HW vybavení? Pokud ano, pak vás bude určitě zajímat, že Agentura pro podnikání a inovace (API) spustila 22. července 2019 dotační program, který přesně tyto aktivity podporuje. 

14. 8. 2019
Právo 

Alpinismus má se soutěžní regulací více paralel, než si možná dovedete představit. Jak se stát leopardem na trhu?

Každý korporát má svůj příběh. Ten náš teď žije advokátkou Katkou Mandulovou, která když zrovna firmy neprovádí riziky soutěžněprávní regulace, tak leze po horách. Aktuálně se v nadmořské výšce 6000 metrů připravuje na svůj životní výstup na horu Pik Pobědy (7439 m), aby na konci srpna mohla zakončit svůj triumf a stala se první českou Sněžnou leopardkou. Rozumějte ženou, která zdolala 5 náročných vrcholků rozprostírajících se na území bývalého Sovětského svazu. A zatímco my se oddáváme letním dnům, Katku čeká přenocování v ledu s venkovními teplotami -35 stupňů. V mezičase si můžeme připomenout, jak propojuje právo se svým koníčkem. 

9. 8. 2019