Technologie 

RPA: Několik úvah pro vedoucí podniků

Výhody automatizace jsou jasné a již o nich bylo řečeno mnoho – není sporu o tom, že automatizace přináší možnost pracovat 24 hodin denně sedm dní v týdnů, nulový výskyt lidských chyb a konzistentní kvalitu. Technologie se navíc dá koupit jednodušeji než lidé – i když kvalitní zaměstnanci jsou pro každou společnost přínosem. Přinášíme vám třetí díl našeho seriálu o RPA.

Vedle výhod se ale samozřejmě někteří mohou obávat toho, jak se budou technologie udržovat, jaký je jejich životní cyklus a provozní náklady. Technologie jsou sice drahé, stále jsou však levnější, než pokud má firma platit zaměstnanci mzdu a benefity, a řešení výše uvedených obav může ve skutečnosti představovat příležitost, jak v organizaci vytvořit nové pozice a přerozdělit zdroje. Technologie se neustále vyvíjejí a organizace často mění procesy, takže jejich nejvyšší představitelé, především ředitelé informačních technologií a financí, musí o celém podniku přemýšlet v širokých souvislostech a zhodnotit, o které příležitosti pro zavedení automatizace má cenu usilovat a kde by naopak bylo lepší zůstat při starém.

Ve druhém díle seriálu o RPA jsme zmínili, že lidé a roboti budou pracovat vedle sebe. Jednou z klíčových strategických příležitostí bude stanovení jasné dělby práce mezi robota a člověka. Bude se lidský pracovník muset proškolit v nových dovednostech, nebo se bude dál zdokonalovat v činnostech přinášejících hodnotu, které robot neumí? V případě první možnosti musí vedoucí určit, jaký druh školení budou zaměstnanci potřebovat, aby se odlišili od konkurence a optimalizovali spolupráci s robotem.

Nejvíce se RPA pravděpodobně podobá BPO (Business Process Outsourcing). Stejně jako v případě BPO musí tým, který je v kontaktu s nově vytvořeným týmem mimo danou zemi, určit práci, vyjasnit povinnosti a smlouvy o poskytování služeb. Tým bude dále nutné proškolit nejen v tom, co má dělat a co ne (o to se postará tým BPO), ale bude také potřebovat školení o kulturních rozdílech, jazyku a komunikaci. A každý, kdo si prošel projektem BPO navíc ví, jak důležité je řízení změn. Byli jsme svědky stávek, kdy zaměstnanci protestovali proti tomu, aby byla jejich práce přesunuta do jiné země. Situace s RPA je podobná, u svých partnerů a klientů si však všímáme, že je mnohem jednodušší. Projekty RPA se obvykle dělí do dvou základních fází:

  1. Velmi optimistické přijetí
  2. Sebeobranná reakce organizace.

Školení zaměstnanců a řádná komunikace jsou nutné od samého počátku, i v optimistické fázi, aby sebeobranná reakce nepřerostla ve stávku nebo ještě hůř – aby organizaci úplně neochromila.

Vedoucí organizaci zajímá především to, jak zajistit spokojenost svých klientů i klientů svých klientů. Jak k tomu tedy budou přistupovat při rozhodování, zda zavést digitální pracovní sílu? Z našeho globálního průzkumu „Roboti jsou připraveni. A vy?“ vyplývá, že hlavním důvodem pro zavedení RPA je obvykle snižování nákladů. K jejich snížení došlo u 61 % respondentů během jednoho roku od implementace a 81 % jich zaznamenalo zlepšení produktivity. Výsledky jasně ukazují, že ačkoli je snižování nákladů rozhodně jednou z hlavních priorit, automatizace přináší i jiné významné výhody. Vedoucí podniků si tedy musí stanovit obchodní strategii, zjistit, kdo jsou jejich konkurenti, a zhodnotit, jaké příležitosti jim trh nabízí. Musí se zaměřit nejprve na problémy zákazníků a až poté na technologie, a zhodnotit, jaké změny je třeba provést a jak jim k tomu pomůže zavedení digitální pracovní síly.

Nepřehlédněte další díly z našeho seriálu:

1. díl: Co je to RPA a RCA? Ukážeme vám, co skrývá automatizace
2. díl: Automatizace vs. zaměstnanci: Kdo přijde o práci?

Robotika

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right