Účetnictví 

Otazníky nad účinností nového zákona o účetnictví

Nový zákon o účetnictví, který má vstoupit v účinnost 1. ledna 2024, je stále v legislativním procesu. Pojďme si shrnout, v jaké fázi příprav se zákon a s ním související předpisy nyní nachází.

Přípravná fáze nového zákona o účetnictví (ZoÚ) byla ukončena v říjnu 2022, kdy Ministerstvo financí ČR (MF) odeslalo návrh nového zákona o účetnictví do připomínkového řízení. O hlavních změnách, který nový zákon o účetnictví přináší, jsme vás informovali v článku Ministerstvo financí zveřejnilo návrh nového zákona o účetnictví.

Vnitřní a vnější připomínkové řízení k ZoÚ včetně vypořádání bylo dle informací z MF ukončeno v březnu 2023. Bohužel však zatím nebylo zveřejněno, které připomínky z řad odborné veřejnosti či ostatních ministerstev byly zapracovány. Ministerstvo financí v tuto chvíli předpokládá, že v červenci 2023 by měla návrh ZoÚ projednávat vláda a poté zamíří do Poslanecké sněmovny a následně do Senátu.

Současně s návrhem zákona o účetnictví byly v říjnu 2022 zveřejněny i teze prováděcích vyhlášek, jejich celková podoba ale zatím není známa. Účetní standardy, které by měly být vydány současně se ZoÚ, zatím nebyly zveřejněny a o stavu jejich příprav dosud žádné informace nemáme.

Ministerstvo financí připravuje také tzv. doprovodný zákon, kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti s přijetím nového zákona o účetnictví. Celkově se změny dotknou více než 100 právních předpisů, v drtivé většině půjde o změny v používané terminologii. Zásadní věcné změny však proběhnou v zákoně o daních z příjmů a v zákoně o oceňování majetku. Nejvýznamnější úpravy zákona o daních z příjmů se budou týkat možnosti aplikace IFRS pro zjištění základu daně, odpisování majetku apod.

Návrh doprovodného zákona by měl být hotov do konce dubna, vnitřní a vnější připomínkové řízení včetně jeho vypořádání má skončit v srpnu. Dle aktuálního harmonogramu MF by vláda měla projednávat návrh doprovodného zákona v září 2023, poté ho čeká schvalování v Poslanecké sněmovně a Senátu.

Navrhovaná účinnost celého balíčku změn (tj. nového ZoÚ včetně souvisejících vyhlášek a doprovodného zákona) je k 1. lednu 2024. S ohledem na legislativní lhůty a nutnost účetních jednotek se na implementaci změn připravit předpokládáme, že účinnost bude posunuta na 1. leden 2025.

O dalším vývoji v této oblasti vás budeme informovat. Na podzim také chystáme semináře, na kterých probereme hlavní změny v účetní i daňové oblasti.

Zákon o účetnictví Přímé daně České účetnictví dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right