Daně 

Otevírá se trh s komplexním zdravotním pojištěním pro cizince

Nejnovější novela zákona o pobytu cizinců přinesla dlouho očekávánou změnu v oblasti zdravotního pojištění pro cizince. Monopol PVZP skončil a nyní mají cizinci možnost výběru i z dalších pojišťoven, které jsou oprávněny toto pojištění poskytovat. V článku se dozvíte, na co si dávat pozor při změně a jestli bude přechod od PVZP k jiným pojišťovnám bezproblémový.

Poslední 3 měsíce přinesly významné změny v oblasti zdravotního pojištění cizinců. O novinkách týkajících se zdravotního pojištění cizinců mladších 18 let si můžete přečíst v našem posledním článku Děti cizinců se od ledna stanou účastníky veřejného zdravotního pojištění.

Další dlouho očekávaná změna se týká zrušení monopolu pojišťovny VZP, a.s. („PVZP“), což je dceřiná společnost VZP. Monopolní postavení této pojišťovny vedlo k nedostatečné konkurenci na trhu a omezovalo možnosti výběru pro cizince. Zákon o pobytu cizinců stanovil od 2. srpna 2021, že každý cizinec, který pobývá na území České republiky po dobu více než devadesáti dnů, je povinen si pořídit komplexní zdravotní pojištění výhradně u PVZP. Tento zákon se nevztahuje na cizince, kteří spadají pod veřejné zdravotní pojištění, případně se na ně vztahují jiné výjimky. Připomínáme, že před srpnem 2021 si cizinci mohli vybírat z nabídek několika pojišťoven.

Konec monopolu PVZP nastal 20. září 2023. Od tohoto data mají nově cizinci na výběr a mohou si sjednávat komplexní zdravotní pojištění u pojišťoven, které tyto služby nabízí. Další novinkou je zvýšení limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost ze 3 000 000 Kč na 10 000 000 Kč.

Pro cizince existuje možnost odstoupit od pojistné smlouvy s PVZP ve lhůtě tří měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, tedy od 20. září 2023. Nepředpokládá se, že dojde k rozsáhlému rušení smluv s PVZP, protože v případě odstoupení od smlouvy neexistuje nárok na vrácení již uhrazeného jednorázového pojištění, které v tomto případě v plné výši bez výjimky zůstává pojišťovně PVZP.

Pojišťovna potvrzuje, že po třech měsících od účinnosti novely se limit smluv s nižším plněním automaticky zvyšuje na 10 000 000 Kč a klienti PVZP nejsou povinni podnikat navíc žádné další kroky. To znamená, že cizinci nemusí posílat žádnou další žádost o sjednání či prodloužení pojištění a zároveň nevzniká žádný nedoplatek k již stávajícímu pojištění.

V případě přechodu k jiné pojišťovně je důležité si pohlídat, aby na sebe obě pojistné smlouvy plynule navazovaly a nevzniklo období, kdy cizinec nemá sjednané žádné pojištění. Taková situace by cizincům v budoucnu mohla způsobit komplikace, a to i v případě, že by se jednalo pouze o jeden den bez pojištění.

V neposlední řadě má pro větší transparentnost a kontrolu nad činností pojišťoven vzniknout i registr zdravotního pojištění cizinců pod vedením České kanceláře pojistitelů. Očekává se, že přístup do registru budou mít jak zdravotní zařízení, tak i ministerstvo a policie. Registr bude disponovat údaji o sjednaných komerčních zdravotních pojištěních cizinců. Do registru tyto informace budou zanášet pojišťovny.

Konec monopolu PVZP přinesl mnoho výhod cizincům, kterým se nyní otevřela široká nabídka pojišťoven s komplexním zdravotním pojištěním. Znovu vzniklá konkurence mezi pojišťovnami by měla vést ke snížení cen a zlepšení kvality služeb.

Zdravotní pojištění Imigrace dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right