Daně 

Oznámení o vyhlášení nové výzvy na podporu aplikovaného výzkumu a inovací TA ČR

Od března bude otevřena mezinárodní výzva M-ERA.NET 2 Call 2020, která je zaměřena na podporu materiálového výzkumu a inovací. Uchazeči mohou být jak podniky, tak veřejné instituce.

Podmínkou však je vytvořit mezinárodní výzkumné konsorcium, jež bude řešit společný projekt, který následně společně podá do mezinárodního systému. Pro českého uchazeče pak platí pravidla vycházející z programu EPSILON, z něhož budou podpořeny české subjekty mezinárodních projektů. Celková výše podpory pro české subjekty mezinárodních projektů je pak stanovena na 1 000 000 €.

Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right