COVID-19  Daně 

Oznámení o vyhlášení nových veřejných soutěží na podporu aplikovaného výzkumu a inovací Technologické agentury ČR

Technologická agentura ČR vyhlásila začátkem dubna novou výzvu zaměřenou na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy: DOPRAVA 2020+.

DOPRAVA 2020+

Podpora z tohoto programu je určena pro projekty v oblasti dopravy zaměřené na rozvoj v tomto sektoru. V rámci této soutěže jsou také vítány projekty týkající se aktuální situace související s COVID 19 s vlivem na snížení dopadů této situace na sektor dopravy. Nutným předpokladem projektů je potenciál výsledků projektů pro další uplatnění do praxe a naplnění jednoho ze čtyř cílů programu, kterými jsou:

 • Udržitelná doprava.
 • Bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura.
 • Přístupná a interoperabilní doprava.
 • Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Uchazečem veřejné soutěže mohou být podniky, výzkumné organizace, organizační složky státu či územní samosprávné ceky.

Na co se dotace vztahuje:

 • Osobní náklady a stipendia.
 • Náklady na subdodávky.
 • Ostatní přímé náklady.
 • Nepřímé náklady.

Výše dotace na jeden projekt:

 • Maximální výše podpory jednoho projektu činí 50 mil. Kč.

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximální míra podpory na jeden projekt činí 80 % celkových uznaných nákladů.

Soutěžní lhůta:

 • 9. dubna 2020 – 10. června 2020.
COVID-19 Koronavirus Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right