Daně 

Pátá výzva programu Obnovitelné zdroje energie

Pátá výzva programu Obnovitelné zdroje energie je zaměřena na podporu projektů využívajících k výrobě a distribuci energie obnovitelné zdroje energie. Mezi podporované aktivity patří například výstavba větrných elektráren, instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel, instalace solárních termických systémů, výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice, výstavba a rekonstrukce malých vodních elektráren či vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny.

 • Kdo může o dotaci žádat:
  • Malé a střední podniky
 • Na co se dotace vztahuje:
  • Dlouhodobý hmotný majetek
  • Dlouhodobý nehmotný majetek potřebný k provozování dlouhodobého hmotného majetku
 • Výše dotace na jeden projekt:
  • 500 tis. Kč – do výše plánované alokace dané aktivity
 • Míra podpory na jeden projekt:
  • Maximálně 50–80 % způsobilých výdajů pro malé podniky, dle typu aktivity
  • Maximálně 45–70 % způsobilých výdajů pro střední podniky, dle typu aktivity
 • Příjem žádostí:
  • 2. září 2019 – 31. března 2020

Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.

Článek je součástí zpravodaje dReport – srpen  2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Obnovitelné zdroje energie Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right