Daně 

Podzimní kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova

Podzimní, v pořadí již 7. kolo příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova, bude probíhat ve lhůtě od 9. 10. 2018 do 30. 10. 2018. Řídicím orgánem programu je Ministerstvo zemědělství ČR.

Podporovány budou projekty například v těchto oblastech:

 • Vzdělávací akce.
 • Investice do zemědělských podniků.
 • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • Zavádění preventivních opatření v lesích.
 • Obnova lesních porostů po kalamitách.
 • Technika a technologie pro lesní hospodářství.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Dle typu podporované oblasti se může jednat například o podnikatelské subjekty, subjekty zajišťující vzdělávací akce, zemědělské podnikatele, skupiny zemědělců a další.

Na co se dotace vztahuje:

 • Dle typu operace se dotace vztahuje například na náklady na zabezpečení vzdělávací akce, technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu, výdaje na speciální mobilní stroje pro zemědělskou výrobu, výstavbu a modernizaci budov, investiční výdaje vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů nebo související s uváděním výrobků na trh, náklady na stroje a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, výdaje na studie.

Míra podpory na jeden projekt:

 • Dle typu operace 25 % až 85 % výdajů, z nichž je dotace stanovena.

Příjem žádostí:

9. října 2018 – 30. října 2018.

Článek je součástí zpravodaje dReport – říjen 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right